KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Przydatne linki

Centrum Help Desk Służby Celnej www.katowice.scelna.gov.pl 
System PUECS https://www.puesc.gov.pl/

 

 

Materiały opracowane i udostępnione przez Służbę Celną za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC.

Ministerstwo Finansów, Służba Celna7
http://www.mf.gov.pl/sluzba-celna
Ministerstwo Finansów, informacje o zmianach w wypełnianiu zgłoszeń celnych.
http://www.mf.gov.pl/web/wp/clo/zgloszenia-celne-i-intrastat/zgloszenia-celne/
Systemy celne, e-clo
http://www.e-clo.pl/
Kalkulator taryfowy
https://www.celina.krakow.uc.gov.pl/kalkulator/
Taryfa ISZTAR
http://isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna/web/main_PL
System PUESC Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych
https://puesc.gov.pl/
Zgłoszenia bezpośrednie do systemu Celina i Intrastat
https://www.celina.krakow.uc.gov.pl/AppCel/index.jsp


HELP-desk

AES - tel: 33 483 20 55, e-mail: helpdesk@ecs.mofnet.gov.pl (dawniej ECS)

ICS - tel: 33 483 20 55, e-mail: ics@helpdesk.mofnet.gov.pl

CELINA - tel: 33 483 20 55, e-mail: celina@helpdesk.mofnet.gov.pl

INTRASTAT - tel: 33 483 20 55, e-mail: helpdesk.intrastat@kat.mofnet.gov.pl

NCTS - tel. 42 638 80 17, e-mail: helpdesk@ncts-centrum.mofnet.gov.pl

Centrum Informacji Służby Celnej - tel. 801 470 477, e-mail: info.sluzbacelna@kat.mofnet.gov.pl - informacje na temat przepisów celnych, kontroli podatku akcyzowego i VAT z tytułu importu towarów, informacje o zasadach kontroli gier hazardowych