KONTAKT: 22 490 43 86

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Program FRAKTAL ECS (AES) ++

Obsługa wymiany komunikatów między firmą zgłaszającą odprawę w eksporcie a systemem ECS (AES) po stronie administracji celnej. Tworzenie komunikatów ECS (AES). Komunikat rozpoczynający IE515 przygotowywany jest w programie FRAKTAL SAD++.
Obsługa procedury wywozu w systemie ECS (AES) jest prowadzona w sposób wyłącznie elektroniczny. Dokumenty podpisywane są elektronicznym kluczem do bezpiecznej transmisji danych.

Opis funkcji oprogramowania

 • zarządzanie obiegiem informacji pomiędzy zgłaszającym odprawę eksportową a administracją celną
 • tworzenie i wysyłanie komunikatów ECS (AES)
 • podpisywanie komunikatów kluczem do bezpiecznej transmisji danych
 • weryfikowanie komunikatów przesłanych przez administrację celną i przeporządkowanie ich do właściwych spraw wywozowych
 • przechowywanie komunikatów
 • automatyczna aktualizacja programu

System ECS (AES)

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące systemu ECS (AES) znajdują się na stronach administracji celnej. Więcej informacji o systemie ECS (AES).

Wygląd programu
Cena

Pierwsza licencja: 450 zł + 23%VAT
Każda kolejna: 330 zł +23% VAT

ABONAMENT ROCZNY

Bez dodatkowych opłat, jeśli wykupiony został abonament dla programu SAD++  Inne opcje: cennik.

ZAMÓW

  Gwarancja jakości

  Jeśli nie będą Państwo zadowoleni z programu, możliwy jest zwrot w ciągu 20 dni od zakupu. Szczegóły.

  MODUŁY DODATKOWE

  Materiały szkoleniowe

  WAŻNE INFORMACJE 

  Zgłoszenie dokumentów odpraw celnych wymaga uzyskania dostępu do systemów celnych Celina, ECS (AES), NCTS; rejestracji w systemie PDR i uzyskania bezpiecznego klucza do transmisji danych. Instrukcja rejestracji.

  Obsługa podpisu elektronicznego wymaga systemu operacyjnego w wersji nie niższej niż Windows 2000. 

  Konieczne są odrębne adresy mailowe do obsługi każdego z systemów: Celina, ECS (AES), NCTS. Przykładowy format:

  • CELINA (import): celina@firma.pl
  • ECS (AES) (eksport): ecs@firma.pl
  • NCTS (tranzyt/TIR): ncts@firma.pl