KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Program FRAKTAL Faktury ++

Dokumenty sprzedaży - faktury, faktury proforma, faktury zagraniczne, korekty, noty wykładowe. Uwzględnia specyfikę rozliczania usług związanych z obsługą celną towarów. 
Automatyczne tworzenie faktur we współpracy ze Zleceniami ++ zmniejsza ryzyko strat wynikające z zagubienia informacji o należnościach.

Opis programu

  • dokumenty sprzedaży - faktury polskie i zagraniczne w dowolnej walucie, noty wykładowe, faktury i noty korygujące, faktury proforma
  • automatyczne tworzenie dokumentów sprzedaży do zlecenia spedycyjnego we współpracy z programem Zlecenia++
  • drukowanie dokumentów według wzorców
  • drukowanie logo na dokumentach
  • teksty własne w ustalonych polach na fakturach
  • eksport danych do programu Symfonia FK z automatyczną dekretacją na określone konta

Wygląd programuCENA

Pierwsza licencja: 190 zł + 23%VAT
Każda kolejna: 150 zł +23% VAT

ABONAMENT ROCZNY

W ramach abonamentu SAD++ bez dodatkowych opłat. Inne opcje: cennik.

Gwarancja jakości

Jeśli nie będą Państwo zadowoleni z programu, możliwy jest zwrot w ciągu 20 dni od zakupu. Szczegóły.

MODUŁY DODATKOWE

Materiały szkoleniowe