KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Program FRAKTAL ICS ++

Tworzenie przywozowych deklaracji skróconych PDS i obsługa innych komunikatów wysyłanych przez podmioty do systemu AIS/ICS oraz przychodzących z tego systemu.

Opis funkcji oprogramowania

 • obsługa systemu AIS/ICS
 • tworzenie dokumentów PDS (przywozowa deklaracja skrócona czyli komunikat IE315)
 • obsługiwanie wszystkich pozostałych komunikatów wychodzących i przychodzących
 • podpis elektroniczny
 • kompletna i na bieżąco aktualizowana taryfa celna, wraz ze stawkami celnymi
 • współpraca z programem FRAKTAL SAD++ - szybkie i proste generowanie zgłoszenia celnego SAD na podstawie przywozowej deklaracji skróconej (PDS)
 • podgląd i wydruk wszystkich komunikatów w przyjaznej dla użytkownika formie
 • automatyczne przyporządkowywanie komunikatów do spraw - uporządkowanie i łatwy dostęp
 • archiwizacja komunikatów
 • automatyczna aktualizacja programu

Kto potrzebuje programu programu ICS++

Program ICS++ jest kompletnym rozwiązaniem do obsługi systemu ICS, także dla firm, które zajmują się przewozami towarów ale nie zajmują się samodzielnie złoszeniami celnymi. 

 • firmy spedycji międzynarodowej
 • przewoźnicy międzynarodowi
 • firmy logistyczne
 • agencje celne
 • importerzy

CO TO JEST SYSTEM ICS (SYSTEM KONTROLI IMPORTU)?

Kodeks Celny Unii Europejskiej nakłada obowiązek składania deklaracji skróconych w przypadku przywozu towarów na teren Unii od 1 stycznia 2011 roku. Dane przekazane w przywozowej deklaracji skróconej pozwalają na zapewnienie szybszych i lepiej ukierunkowanych kontroli celnych, a co za tym idzie - służą zwiększeniu bezpieczeństwa całej Unii.

System ICS nie obejmuje zgłoszeń celnych importowych, które w dalszym ciągu są obsługiwane przez system CELINA, obecnie także z możliwością składania zgłoszeń celnych w formie elektronicznej, bez konieczności przekazywania dokumentów papierowych.

Obsługa przywozowej deklaracji skróconej (PDS) i innych komunikatów (zmiany trasy, powiadomienia o przybyciu towaru) w systemie ICS jest prowadzona w sposób wyłącznie elektroniczny. Dokumenty wysyłane do systemu ICS muszą być podpisywane elektronicznym kluczem do bezpiecznej transmisji danych.

Przywozowa deklaracja skrócona to komunikat IE315, jej sprostowanie to komunikat IE313. Należy ją wysłać do systemu ICS przed przekroczeniem granicy Unii Europejskiej przez środek transportu, na którym znajduje się towar sprowadzany z zagranicy. W trakcie przewożenia towaru możliwa jest zmiana trasy przewozu, pod warunkiem powiadomienia Administracji Celnej o tym fakcie za pośrednictwem systemu ICS przez wysłanie komunikatu IE323.

Po dotarciu towaru do urzędu celnego na granicy (tzw. urzędu celnego wprowadzenia) konieczne jest powiadomienie tego urzędu o przybyciu towaru przez wysyłanie komunikatu IE347.

CENA

Pierwsza licencja: 690 zł + 23%VAT
Każda kolejna: 490 zł +23% VAT

Gwarancja jakości

Jeśli nie będą Państwo zadowoleni z programu, możliwy jest zwrot w ciągu 20 dni od zakupu. Szczegóły.

MODUŁY DODATKOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

WAŻNE INFORMACJE 

Zgłoszenie dokumentów odpraw celnych wymaga uzyskania dostępu do systemów celnych AIS Import, AES eksport, NCTS2; rejestracji w PUESC i uzyskania ceryfikatu elektronicznego. Instrukcja rejestracji.

Konieczne są odrębne adresy mailowe do obsługi systemu: AIS import i AES eksport. Przykładowy format.

 • CELINA (import): celina@firma.pl
 • ECS (AES) (eksport): ecs@firma.pl
 • NCTS (tranzyt/TIR): ncts@firma.pl