KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Instalacja FRAKTAL Studio Celne

Instalacja podstawowa z płyty instalacyjnej przeprowadzana jest w całości za pomocą automatycznego kreatora. Użytkownik podaje jedynie wymyślone przez siebie hasło dla użytkownika administracyjnego (sa) oraz akceptuje kolejne kroki instalacji. Każda płyta instalacyjna zawiera dokładną instrukcję instalacji. 


Ekran kreatora instalacji

instalacja