KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Aktualizacje i informacje 2013

UWAGA! Błędne kursy celne!
2013-12-31, 13:30

Ministerstwo Finansów opublikowało tabelę kursów celnych obowiązujących od 1 stycznia 2014 roku.

Według Ministerstwa Finansów kursy celne następujących walut:

 • JPY (jen japoński)
 • THB (bat tajlandzki)
 • TRY (lira turecka)
 • BRL (real brazylijski)
 • MYR (ringgit malezyjski),

są określone na podstawie kursów tych walut z tabeli NBP nr 248/A z 24 grudnia 2013, a nie z tabeli 244/A z 18 grudnia 2013, gdyż pomiędzy 18 a 24 grudnia zmieniły się o więcej niż 5%. Taka informacja została podana w rozesłanym do podmiotów liście informacyjnym nr 10 z 30 grudnia 2013 roku.

Naszym zdaniem interpretacja Ministerstwa Finansów jest błędna. Poprawne kursy celne tych walut powinny być określane na podstawie ich kursów podanych w tabeli NBP nr 244/A z 18 grudnia 2013 roku, gdyż kurs żadnej z walut nie zmienił się o więcej niż 5% do 24 grudnia.

Jeśli pobierają Państwo automatycznie kursy celne w programie FRAKTAL STUDIO CELNE, to pobrane zostały poprawne kursy tych walut według naszej interpretacji, czyli te opublikowane w tabeli NBP z 18 grudnia 2013 roku o numerze 244/A.

W związku z rozbieżnością interpretacyjną prosimy o zachowanie ostrożności przy dokonywaniu zgłoszeń celnych towarów w wymienionych powyżej walutach i dostosowanie używanych kursów do tych, które będzie akceptować system CELINA.
Do tej chwili Ministerstwo Finansów nie opublikowało żadnych nowych informacji w tej sprawie.

Oto link do błędnej naszym zdaniem tabeli kursów celnych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów 30 grudnia 2013 roku:
http://www.mf.gov.pl/documents/766655/927920/kursy_SC_2014_01_po_zm.pdf

Jeśli w tej sprawie pojawią się nowe wiążące informacje, to będziemy na nie reagować na bieżąco.

Aktualizacja słownika 109, kody dodatkowe.
2013-10-31, 17:00

Aktualizacja słownika 109 o nowe kody do pola 33 SAD (5 część pola 33). Dodane kody: X072, X073, X079, X082, X090. Kody obowiązują od 1 listopada.

Aktualizacja FRAKTAL STUDIO - programy Fraktal SAD, ECS (AES), NCTS, Procedura uproszczona, Dokumenty ++.
2013-10-29, 8:00

Przygotowaliśmy dla Państwa aktualizację obejmującą liczne zmiany. Opisy poszczególnych zmian znajdują się w oddzielnych dokumentach, które są dostępne po kliknieciu "opis" w kolumnie "Opis zmian" w poniższej tabeli:

Program

Aktualna wersja

Opis zmian

Fraktal Dokumenty ++

1.3.0.16

opis

Moduł Celina (e-podpis)

1.3.0.26

opis

Fraktal ECS (AES)++

1.3.0.16

opis

Fraktal NCTS++

1.3.0.16

opis

Fraktal SAD++

1.3.0.36

opis

Fraktal Procedura++

1.3.0.10

opis

 

UWAGA! Aktualizacja wymagająca logowania na konto administratora SA
2013-10-28, 14:15

Prosimy o przygotowanie danych dostępowych administratora bazy danych, czyli użytkownika SA. Aktualizacja, którą jutro (2013-10-29) udostępnimy, będzie wymagała zalogowania z uprawnieniami administratora serwera bazy danych (użytkownik SA). Brak danych dostępowych może spowodować trudności z aktualizacją i użytkowaniem oprogramowania.

Aktualizacja słowników m.in kodów dokumentów wymaganych.
2013-09-30, 13:15

Aktualizacja słowników 3, 18, 33, 34, 36 z dnia 2013-09-30. M.in. dodanie kodów E020 i Y934 do listy kodów dokumentów wymaganych w polu 44 SAD.

Sprostowania SAD w imporcie - aktualizacja instrukcji
2013-07-09, 12:35

Do instrukcji obsługi zgłoszeń importowych z podpisem elektronicznym dodaliśmy informacje o obsłudze sprostowań SAD w przypadku importu. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją.

Aktualizacja słowników
2013-07-05, 13:20

Aktualizacja słowników 1,18,34,49 z dnia 2013.07.01. M.in. dodanie Chorwacji do krajów UE oraz nowe kody dokumentów wymaganych C048 i Y933.

Zmiany w systemie NCTS. Problem ze zgłoszeniami tranzytowymi.
2013-07-01, 13:10

W związku z problemami z nową wersją systemu NCTS i odrzucaniem zgłoszeń tranzytowych poprzez otrzymywanie przez podmiot komunikatów IE16 o treści:

<IE16 EmailPodmiotu="........" xmlns="http://www.krakow.uc.gov.pl/Celina/CLN-XML/xsd/IE16w2r0.xsd">
<OdrzucenieZgloszenia NrWlasny="......." DataOdrzucenia="2013-07-01" PowodOdrzucenia="The IE015 message received was invalid">
<Blad PozId="1" Kod="12" Wskaznik="GDS(1).Commodity code" BlednaWartosc="8411" >

prosimy w wysyłanych do NCTSu zgłoszeniach tranzytowych nie podawać kodu CN/TARIC (zostawić puste pole). Takie rozwiązanie stosować do czasu rozwiązania problemów po stronie systemu NCTS.

WAŻNE! Zmiana certyfikatu Izby Celnej w Krakowie
2013-06-13, 12:10

Certyfikat Izby Celnej w Krakowie został zmieniony, co może skutkować brakiem możliwości weryfikowania podpisu cyfrowego w komunikatach otrzymywanych z systemów celnych.

Prosimy o pobranie klucza do bezpiecznej transmisji danych ze strony: https://www.e-clo.pl/cbt/ Jest on dostępny bezpośrednio pod adresem https://www.e-clo.pl/cbt/cert/cbt.cer

W związku ze zmianą certyfikatu zmianie uległ także plik z listą unieważnionych certyfikatów CRL. Nowy plik należy pobrać ze strony https://www.e-clo.pl/cbt/ Jest on dostępny bezpośrednio pod adresem Lista unieważnionych Kluczy (crl)

Gdyby pliki z certyfikatem i CRL otwierały się w przeglądarce zamiast zapisywać się automatycznie (jest to zależne od używanej przeglądarki internetowej), proszę najechać kursorem myszy na link i kliknąć prawy klawisz myszy a następnie z menu, które się otworzy, wybrać polecenie "Zapisz element docelowy jako..." Prosimy o zapisanie pliku na dysku.

Instalację certyfikatu i listy CRL prosimy przeprowadzić według instrukcji: Instalacja certyfikatu IC Kraków oraz listy CRL.

Obsługa importowych zgłoszeń celnych w programie FRAKTAL STUDIO CELNE od 1 maja 2013 roku.
2013-05-01, 08:00

Informujemy Państwa, że najnowsza wersja oprogramowania FRAKTAL STUDIO CELNE jest w pełni przygotowana do obsługi importowych zgłoszeń celnych w formie elektronicznej z podpisem cyfrowym.

Możliwość przygotowywania zgłoszeń celnych importowych bez podpisu cyfrowego została zablokowana.

Instrukcja obsługi zgłoszeń celnych importowych z podpisem cyfrowym jest dostępna tutaj

Prosimy o zachowanie ostrożności przy przesyłaniu do systemu CELINA zgłoszeń celnych importowych z podpisem cyfrowym. W stosunku do sytuacji sprzed 1 maja 2013 roku różnica jest taka, że wielokrotne wysłanie zgłoszenia celnego dotyczącego tego samego towaru może skutkować wielokrotnym dopuszczeniem tego samego towaru do obrotu, a dla Państwa późniejszą koniecznością formalnego unieważniania wielokrotnych zgłoszeń celnych. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących konkretnych odpraw celnych sugerujemy Państwu kontakt z Helpdeskiem systemu CELINA i z Państwa Urzędem Celnym.

Instrukcja obsługi zgłoszeń celnych importowych z podpisem elektronicznym
2013-04-26, 18:00

Opublikowaliśmy instrukcję konfiguracji i obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych w programie FRAKTAL STUDIO CELNE. Instrukcja zawiera także szczegółowe warunki jakie należy spełnić, by móc skutecznie odprawiać towary w imporcie po 1 maja 2013.

Od 1 maja 2013 roku elektroniczne zgłoszenia celne z podpisem cyfrowym są jedyną formą zgłoszeń w imporcie.

Instrukcja w formacie PDF jest dostępna tutaj

Informujemy też, że w przypadku zgłaszania deklaracji skróconych do czasowego składowania (DS) i powiadomień w procedurze uproszczonej (PWD) po 1 maja 2013 roku nic się nie zmienia.

Nowa wersja modułów obsługi eksportowych zgłoszeń celnych - system ECS (AES)
2013-04-08, 07:00

Opublikowaliśmy aktualizację modułu obsługi eksportowych zgłoszeń celnych dostosowującą program do nowego sposobu podawania masy brutto.

Obecnie masę brutto podaje się albo dla wszystkich pozycji towarowych w zgłoszeniu albo łączną masę brutto dla całego zgłoszenia.

Proszę się upewnić, że korzystają Państwo z najnowszej wersji modułu zgłoszeń celnych (SAD) - 1.3.0.14 i modułu komunikacji z systemem ECS (AES) - 1.3.0.10. W przypadku korzystania z modułów w starszych wersjach proszę pobrać aktualizacje za pomocą FRAKTAL UPDATE.

FRAKTAL STUDIO CELNE już odporne na błąd systemu CELINA dotyczący komunikatów PZC/POD
2013-01-22, 19:00

Opublikowaliśmy aktualizację modułu obsługi elektronicznych zgłoszeń celnych w imporcie, która zabezpiecza Państwa przed uszkodzonymi komunikatami PZC/POD generowanymi przez system CELINA.

Przy wykorzystaniu wersji 1.3.0.18 modułu obsługi zgłoszeń elektronicznych można bez obaw potwierdzać pobranie zarówno dokumentów PZC, jak i POD.

UWAGA!!! Problem z nieprawidłowo generowanymi przez system CELINA komunikatami PZC/POD
2013-01-22, 16:10

Wystąpił problem z generowanymi przez system Celina komunikatami PZC/POD. Komunikaty wysyłane przez Celinę mają nieprawidłowe kodowanie. Nie wyświetlają się prawidłowo ani w przeglądarkach internetowych (np. Internet Explorer) ani nie mogą być przetwarzane przez program. Komunikaty PZC/POD są na tyle uszkodzone, że zawarty w nich podpis cyfrowy jest uznawany za błędny (np. przez program PROTEKTOR), co sprawia, że potwierdzone zgłoszenie celne może zostać zakwestionowane przez administrację podatkową.

Koniec zgłoszeń SAD bez podpisu elektronicznego.

Zgłoszenia dokumentów SAD w formie niepodpisanego elektronicznie pliku i towarzyszącego dokumentu papierowego będą przyjmowane przez system Celina tylko do 30 kwietnia 2013 r.

Od 1 maja 2013 r. będzie można zgłaszać do systemu Celina wyłącznie dokumenty PODPISANE ELEKTRONICZNIE.

Dokumentu podpisanego elektronicznie nie da się przekazywać do systemu CELINA na nośnikach danych np. na dyskietce, pendrive, CD itp.

Możliwe będą także zgłoszenia czysto papierowe - jednak takie zgłoszenie urzędnik celny będzie musiał ręcznie wpisać do systemu, co oznacza wydłużenie czasu odprawy.

Tych z Państwa, którzy nie posiadają klucza do bezpiecznej transmisji danych, prosimy o wystąpienie do administracji celnej o przydzielenie go. Tutaj znajduje się instrukcja postępowania: http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1102714/Instrukcja+PDR_11_09_2012

Jeśli dysponują już Państwo kluczem do bezpiecznej transmisji danych, to zapraszamy do korzystania z funkcjonalności oprogramowania FRAKTAL SAD++ w zakresie obsługi podpisanych elektronicznie zgłoszeń celnych.

Szczegółowe informacje o zmianach w przyjmowaniu zgłoszeń celnych znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów oraz na portalu E-CLO http://e-clo.pl/files/komunikat.doc

Aktualizacja słowników - nowe kody dokumentów wymaganych do pola 44 SAD obowiązujące od 1 stycznia 2013
2013-01-01, 12:00

Opublikowaliśmy pierwszą aktualizację oprogramowania FRAKTAL STUDIO CELNE w 2013 roku.

Aktualizacja dotyczy następujących słowników:

 • słownika urzędów celnych
 • słownika kodów krajów (wprowadzono nowe kody krajów)
 • słownika kodów dokumentów wymaganych stosowanych w polu 44 SAD, czyli:

  Y044 "Dowód przeznaczenia importowanego towaru do transportu lub wysyłki z państwa członkowskiego importu do innego państwa członkowskiego"

  Y053 "Towary nieobjęte wymogami dotyczącymi etykietowania fluorowanych gazów cieplarnianych zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 842/2006"

  Y054 "Towary etykietowane zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 842/2006"