KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Zdalna pomoc techniczna i użytkowa

Użytkownicy naszego oprogramowania mogą korzystać ze zdalnej pomocy technicznej i użytkowej. Do połączeń zdalnych wykorzystujemy program Splashtop Business . Za pomocą tego programu możemy połączyć się z komputerem klienta i rozwiązać zgłoszony problem. Program nie wymaga żadnej instalacji ani opłat licencyjnych po stronie naszego klienta.

Jak działa pomoc zdalna?

  1. Klient telefonicznie zgłasza problem.
  2. Jeśli rozwiązanie problemu wymaga pomocy zdalnej, prosimy o uruchomienie programu Splashtop Business.
  3. Po uruchomieniu programu, klient podaje numer ID, który wyświetla się w programie.
  4. Łączymy się z komputerem klienta, widzimy ekran, korzystamy z myszy i klawiatury klienta i bezpośrednio na jego urządzeniu, diagnozujemy i rozwiązujemy problem.
  5. W trakcie udzielania pomocy przy użyciu programu do obsługi zdalnej, wymagany jest kontakt telefoniczny z użytkownikiem zgłaszającym problem.

Kliknij na przycisk i pobierz program do obsługi zdalnej. 

fraktalWygląd programu Splashtop Business

fraktal