KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

PROGRAM Import MINI

 

Tani program dla importerów, którzy samodzielnie chcą przygotowywać odprawy celne, zgłaszać je do systemu celnego CELINA (a wkrótce AIS) i mają niewielki asortyment towarów. W programie Import MINI można tworzyć dokumenty SAD do trzech pozycji towarowych. Program posiada wszystkie funkcje pełnej wersji FRAKTAL SAD++

Opis Programu

 • dokumenty odprawy celnej SAD do trzech pozycji towarowych - nowe, wg wzorca, na podstawie istniejących dokumentów
 • dokumenty PZC i POD
 • elektroniczny karnet TIR
 • wydruki oraz pliki XML dla systemów CELINA (wkrótce AIS)
 • obsługa podpisu elektronicznego
 • bezpośrednia wysyłka dokumentów do systemu Celina
 • obsługa wszystkich komunikatów importowych
 • obsługa komunikacji z systemem CELINA (wkrótce AIS)
 • wczytywanie towarów z plików zewnętrznych (np. z programu MS Excel) i automatyczne generowanie z nich pozycji towarowych
 • wyliczanie należności nawet w skomplikowanych przypadkach
 • dzielenie kosztów krajowych i zagranicznych według wartości lub masy, także z proporcjonalnym podziałem na część krajową i zagraniczną
 • pełna taryfa celna - stawki celne, akcyza, VAT, uwagi do pozycji, ograniczenia obrotu, jednostki uzupełniające
 • własne opisy kodów CN
 • kartoteka najczęściej odprawianych towarów
 • kartoteka kursów walut - kursy celne
 • tworzenie kopii bazy danych
 • praca w sieci komputerowej na wspólnej bazie danych
 • program jest przystosowany do pracy zdalnej z wykorzystaniem np. VPN
 • automatyczna aktualizacja programu

Kilka ważnych pytań i odpowiedzi

Czy pozycje towarowe SAD to to samo, co pozycje na fakturze?
Trzy pozycje towarowe nie są tożsame z trzema pozycjami na fakturze. Faktura może zawierać więcej pozycji (np. klamka typ A, klamka typ B), jednak na dokumencie SAD w ramach jednej pozycji mogą być połączone towary o takim samym kodzie CN (kod taryfy celnej). 
A jeśli zwiększymy asortyment i wersja MINI przestanie wystarczać?
W każdej chwili można zamienić wersję MINI na wersję pełną dopłacając różnicę w cenie.

Wygląd programu

 Cena

Każda licencja: 560 zł + 23%VAT

Abonament roczny

Każde stanowisko: 186 zł + 23%VAT

ZAMÓW!

Materiały szkoleniowe

WAŻNE INFORMACJE 

Używanie elektronicznej taryfy celnej wymaga zgody Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów. To standardowa procedura a zgody wydawane są szybko. Udostępniamy informacje i formularze potrzebne do złożenia wniosku.

Zgłoszenie dokumentów odpraw celnych wymaga uzyskania dostępu do systemów celnych Celina, ECS (AES) AIS, NCTS; rejestracji w systemie PUESC i uzyskania bezpiecznego klucza do transmisji danych. 

Obsługa podpisu elektronicznego wymaga systemu operacyjnego w wersji nie niższej niż Windows 2000. 

Konieczne są odrębne adresy mailowe do obsługi każdego z systemów: Celina, ECS (AES) AIS, NCTS. Przykładowy format:

 • CELINA (import): celina@firma.pl
 • ECS (AES) (eksport): ecs@firma.pl
 • NCTS (tranzyt/TIR): ncts@firma.pl