KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

PROGRAM Import MINI

 

Tani program dla importerów, którzy samodzielnie chcą przygotowywać odprawy celne, zgłaszać je do systemu celnego AISImport i mają niewielki asortyment towarów. W programie Import MINI można tworzyć dokumenty SAD do trzech pozycji towarowych. Program posiada wszystkie funkcje pełnej wersji FRAKTAL SAD++

Opis Programu

 • dokumenty odprawy celnej SAD do trzech pozycji towarowych - nowe, wg wzorca, na podstawie istniejących dokumentów
 • dokumenty PZC i POD
 • elektroniczny karnet TIR
 • wydruki oraz pliki XML dla systemu AIS Import
 • obsługa podpisu elektronicznego
 • bezpośrednia wysyłka dokumentów do systemu Celina
 • obsługa wszystkich komunikatów importowych
 • obsługa komunikacji z systemem AIS Import
 • wczytywanie towarów z plików zewnętrznych (np. z programu MS Excel) i automatyczne generowanie z nich pozycji towarowych
 • wyliczanie należności nawet w skomplikowanych przypadkach
 • dzielenie kosztów krajowych i zagranicznych według wartości lub masy, także z proporcjonalnym podziałem na część krajową i zagraniczną
 • pełna taryfa celna - stawki celne, akcyza, VAT, uwagi do pozycji, ograniczenia obrotu, jednostki uzupełniające
 • własne opisy kodów CN
 • kartoteka najczęściej odprawianych towarów
 • kartoteka kursów walut - kursy celne
 • tworzenie kopii bazy danych
 • praca w sieci komputerowej na wspólnej bazie danych
 • program jest przystosowany do pracy zdalnej z wykorzystaniem np. VPN
 • automatyczna aktualizacja programu

Kilka ważnych pytań i odpowiedzi

Czy pozycje towarowe SAD to to samo, co pozycje na fakturze?
Trzy pozycje towarowe nie są tożsame z trzema pozycjami na fakturze. Faktura może zawierać więcej pozycji (np. klamka typ A, klamka typ B), jednak na dokumencie SAD w ramach jednej pozycji mogą być połączone towary o takim samym kodzie CN (kod taryfy celnej). 
A jeśli zwiększymy asortyment i wersja MINI przestanie wystarczać?
W każdej chwili można zamienić wersję MINI na wersję pełną dopłacając różnicę w cenie.

Wygląd programu

 Cena

Każda licencja: 560 zł + 23%VAT

Abonament roczny

Każde stanowisko: 300 zł + 23%VAT

ZAMÓW

Materiały szkoleniowe

WAŻNE INFORMACJE 

Zgłoszenie dokumentów odpraw celnych wymaga uzyskania numeru EORI, rejestracji osoby, podmiotu i reprezentacji w systemie PESC https://puesc.gov.pl oraz wygenerowania w tym systemie niekwalifikowanegi podpisu elektronicznego (certyfikatu).

Konieczne są odrębne adresy mailowe do obsługi każdego z systemów: eksportu w AES, importu w AIS, NCTS2. Przykładowy format:

 • AIS IMPORT: import@firma.pl
 • AES EKSPORT: eksport@firma.pl
 • NCTS Tranzyt: ncts@firma.pl