KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Moduły PROGRAMu FRAKTAL Dokumenty ++

Program FRAKTAL Dokumenty++ służy do tworzenia dokumentów dodatkowych EUR, ATR, COO, INF1, INF2, INF3, INF5, INF6, INF7, INF8, INF9. 
Każdy z modułów jest niezależny. Użytkownik może kupić jeden z modułów, kilka z nich lub wszystkie w zależności od potrzeb.

Opis funkcji oprogramowania

  • tworzenie dokumentów dodatkowych w zależności od stosowanego modułu
  • zapisywanie dokumentów z możliwością przeglądania, poprawiania i wyszukiwania według różnych kryteriów
  • drukowanie dokumentów na formularzach
  • korzystanie z kartoteki kontrahentów polskich i zagranicznych
  • wyszukiwanie danych według różnych kryteriów
  • dostosowanie do pracy w sieci komputerowej, co umożliwia korzystanie z tych samych danych przez wielu użytkowników

MODUŁY PROGRAMU

Moduł COO (wspólnotowe świadectwo pochodzenia)

Moduł służy do wystawiania wspólnotowego świadectwa pochodzenia.

Moduł ATR

Moduł służy do wystawiania świadectw ATR stosowanych w wymianie handlowej z Turcjąw ramach Unii Celnej na towary przemysłowe (z wyjątkiem węgla i stali) i przetworzone towary rolne. Towary są dopuszczone do swobodnego obrotu pod warunkiem, że zostanie na nie wystawione świadectwo ATR.

Moduł EUR

Moduł EUR służy do wystawiania świadectw pochodzenia EUR-1 oraz wniosków o ich wydanie.

Moduł INF1

Moduł służy do wystawiania arkuszy informacyjnych INF1. Dokumenty INF1 są stosowane w celu przekazywania informacji na temat wysokości opłat celnych, odsetek wyrównawczych, środków bezpieczeństwa i polityki handlowej w ramach uszlachetniania czynnego.

Moduł INF2

Wystawianie arkuszy informacyjny INF2 Dokumenty są stosowane w celu przekazywania informacji na temat czasowego wywozu towarów w obrocie trójstronnym, uzyskania częściowego lub całkowitego zwolnienia dla produktów kompensacyjnych w ramach uszlachetniania biernego. 

Moduł INF3

Wystawianie arkuszy informacyjnych INF3 stosowany przy obsłudze towarów powracających.

Moduł INF5

Wystawianie arkuszy informacyjnych INF5. Dokumenty są stosowane w celu przekazywania informacji na temat otrzymania zwolnienia na towary przywożone, informacji na temat uprzedniego wywozu w ramach obrotu trójstronnego dla uszlachetniania czynnego.

Moduł INF6

Wystawianie arkuszy informacyjnych INF 6 dla odprawy czasowej. Dokumenty są stosowane w celu przekazywania informacji na temat elementów do oceny długu celnego lub wysokości ceł już nałożonych na przewożone towary w ramach uszlachetniania czynnego.

Moduł INF7

Wystawianie arkuszy informacyjnych INF7. Dokumenty są stosowane, w celu przekazywania informacji umożliwiających dokonanie zwrotu lub umorzenia cła w ramach systemu ceł zwrotnych (uszlachetnianie czynne).

Moduł INF8

Wystawianie arkuszy informacyjnych INF 8. Dokumenty są stosowane w procedurze składu celnego w celu przekazywania informacji o elementach oceny długu celnego stosowanych dla towarów przed dokonaniem zabiegów zwyczajowych.

Moduł INF9

Wystawianie arkuszy informacyjnych INF9. Dokumenty są stosowane w celu przekazywania informacji na temat produktów kompensacyjnych, którym ma zostać przypisane inne przeznaczenie celne lub w obrocie trójstronnym w ramach uszlachetniania czynnego.

 CENA

Pierwsza licencja: 250 zł + 23%VAT
Każda kolejna: 150 zł +23% VAT

Licencja na każdy moduł: EUR, ATR, COO, INF1, INF2, INF3, INF5, INF6, INF7, INF8, INF9 - sprzedawana jest oddzielnie. Podana cena dotyczy pojedynczego modułu.

ABONAMENT ROCZNY

Bez dodatkowych opłat, jeśli wykupiony został abonament dla programu SAD++  Inne opcje: cennik.

Gwarancja jakości

Jeśli nie będą Państwo zadowoleni z programu, możliwy jest zwrot w ciągu 20 dni od zakupu. Szczegóły.

MODUŁY DODATKOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE