KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Cennik programów

Podane ceny są cenami netto, do których nalezy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Najczęściej kupowane

STUDIO Celne OPTIMUM

Kompleksowy pakiet programów dla agencji celnych, spedycyjnych i dla firm odprawiających samodzielnie duży asortyment towarów. Zawiera wszystko co potrzebne do obsługi odpraw celnych - import, eksport, tranzyt i inne procedury. Dokumenty odpraw celnych SAD w tym ZC215 dla AIS Import, IE515 dla AES eksport, IE015 dla NCTS2, TIR, deklaracje skrócone, CMR drogowy list przewozowy, EUR, świadectwo pochodzenia.

Pierwsze stanowisko: 1390 zł
Kolejne stanowisko: 990 zł

EksPORT MINI

Tani program do obsługi odpraw w eksporcie dla samodzielnych eksporterów. Odprawy wywozowe od IE515 do IE599 uprawniającego do korzystania z zerowej stawki VAT. Zgłoszenia XML do systemów AES eksport. Program w wersji MINI obsługuje dokumenty do trzech pozycji towarowych .

Cena licencji tylko: 560 zł

Import EksPORT MINI

Tani program do obsługi odpraw w eksporcie i imporcie dla firm samodzielnie przygotowujących odprawy niewielkiego asortymentu. Odprawy wywozowe od IE515 do IE599 uprawniającego do korzystania z zerowej stawki VAT. Zgłoszenia XML do systemów AES Eksport i AIS Import (ZC215 i inne komunikaty przywozowe). Program w wersji MINI obsługuje dokumenty do trzech pozycji towarowych.

Cena licencji tylko: 720 złPEŁNA oferta

Nazwa programu

Cena za stanowisko

pierwsze

kolejne

Studio Celne OPTIMUM

1390 zł

990 zł

SAD++

1190 zł

990 zł

Zlecenia ++

490 zł

390 zł

NCTS ++

450 zł

330 zł

ECS (AES) ++

450 zł

330 zł

CMR++

290 zł

150 zł

Magazyny Celne ++

990 zł

590 zł

AWB ++

690 zł

390 zł

Intrastat ++ Max

790 zł

590 zł

Intrastat ++ Standard

390 zł

290 zł

Dokumenty++(1)

250 zł

150 zł

Wydruk karnetu TIR

390 zł

290 zł

FRAKTAL Akcyza

indywidualnie


(1) Cena dla każdego, odrębnego modułu: EUR, ATR, COO, INF1, INF2, INF3, INF5, INF6, INF7, INF8, INF9. Cena kolejnych stanowisk dotyczy stanowisk działających na tym samym kluczu sprzętowym (instalacja sieciowa).

 

Programy dostępne tylko jako moduły do Fraktal SAD++

Moduły dodatkowe

Cena za stanowisko

Procedura++

990 zł

590 zł

WPR, T5, COM7(1)

250 zł

150 zł

WDS ++(2)

250 zł

150 zł

DS++ deklaracje skrócone(3)

150 zł

80 zł

Wniosek o objęcie tow. proc. celną

250 zł

150 zł


(1) Cena dla każdego, odrębnego modułu: WPR, T5, COM7
(2) Moduł WDS++ wymaga współpracy z programem FRAKTAL ECS (AES)++
(3) Jeśli bez programu FRAKTAL SAD++ do ceny zakupu należy doliczyć ceny klucza sprzętowego 69 zł + VAT/szt

 

PROGRAMY W WERSJI MINI

Nazwa programu

Cena za stanowisko

Import MINI

560 zł

Eksport MINI

560 zł

Integracja z BaseLinker (1)

290 zł

Import Eksport MINI

720 zł

Tranzyt MINI

560 zł

Eksport Tranzyt MINI

720 zł

Import Eksport Tranzyt MINI

880 zł

(1) Integracja z BaseLinker jest modułem opcjonalnym do programu Eksport MINI. Wymaga posiadania także licencji na Eksport MINI.

 

POMOC TECHNICZNA

DORAŹNA POMOC TECHNICZNA

Cena

Za godzinę

250 zł

W przypadku doraźnej pomocy technicznej i użytkowej poza abonamentem naliczamy za każde rozpoczęte pół godziny pracy.

 

SZKOLENIA

SzKOLENIE Z OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA

CENA

Za godzinę

200 zł


Cennik ważny od 2021-12-06  

RABATY

  • 7% - przy zakupie jednocześnie (jedna faktura) co najmniej dwóch stanowisk tego samego programu.
  • 10% - przy zakupie łącznym programu FRAKTAL SAD++ z innym programem (np. FRAKTAL SAD++ i FRAKTAL ECS (AES) ++)
  • 60% - rabat na drugi i każdy następny moduł dokumentu przy zakupie więcej niż jednego modułu: EUR, WPR, COM7, T5, ATR, INF 1-9, COO. Rabat obowiązuje, jeśli wszystki moduły działają na jednym kluczu sprzętowym.
  • Rabaty się nie sumują.
  • Rabaty nie dotyczą programów w wersji MINI.

ABONAMENT PODSTAWOWy  NA AKTUALIZACJE 

W abonamencie użytkownicy otrzymują wszystkie zmiany oprogramowania: nowe funkcje, zmiany wynikające ze zmian przepisów, zmian w systemach administracji celnej. W ramach abonamentu dostarczana jest taryfa celna i aktualne kursy walut NBP bezpośrednio z naszego serwera internetowego. Cennik.

Uwaga! W przypadku zmian wymagających przygotowania nowych modułów nie są one dostarczane w ramach abonamentu.  

OPIEKA TECHNICZNA POZIOM PREMIUM

Użytkownicy mogą korzystać z dodatkowej pomocy technicznej (np. instalacje, reinstalacja, pomoc z ceryfikatem elektronicznym, odtworzenie bazy danych z kopii danych) w ramach Opieki technicznej POZIOM PREMIUM. Rozszerzenie opieki jest dodatkowo płatne.  Cennik.

Klucz sprzętowy

Programy zabezpieczane są kluczem sprzętowym, który jest dodstarczany razem z programem. Klucz objęty jest 5-letnią gwarancją.

W cenie programu dostarczany jest jeden klucz bez względu na zakupioną liczbę licencji. W przypadku instalacji sieciowej dwóch lub więcej stanowisk potrzebny jest tylko jeden klucz sprzętowy. Jeśli jednak zamawiający chce korzystać z kluczy sprzętowych na każdym komputerze, na którym ma pracować program, należy dokupić dodatkowe klucze sprzętowe.

Niedziałający klucz wymieniamy bezpłatnie, jeśli nie posiada uszkodzeń mechanicznych. Jeśli jest uszkodzony mechanicznie (pękniety, zgnieciony itp.) wymieniamy go odpłatnie.

Dodatkowy klucz sprzętowy: 80 zł + 23%VAT
Wymiana klucza sprzętowego uszkodzonego fizycznie lub z powodu ograniczenia licencji : 140 zł +23% VAT
Wymiana niedziałającego klucza sprzętowego bez uszkodzeń: bezpłatnie.

Cesja oprogramowania

Możliwa jest cesja oprogramowania dla innej firmy. Przekazanie prawa użytkowania wymaga pisemnego powiadomienia nas o zmianie właściciela licencji oraz o zrzeczeniu się prawa do użytkowania przez dotychczasowego właściciela.
Opłata za przeprowadzenie cesji: 200 zł + 23%VAT