KONTAKT: 22 490 43 86

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Zasady abonamentu Na aktualizację i pomoc techniczną

ZASADY ABONAMENTU

 1. Abonament zamawiany jest na okres pełnego roku.
 2. Abonament dostępny jest w dwóch zakresach: POZIOM 1 i POZIOM 2.
 3. POZIOM 1 obejmuje aktualizacje oprogramowania i pomoc użytkową dla pełnych wersji oprogramowania. POZIOM 2 obejmuje aktualizacje oprogramowania, pomoc użytkowa i pomoc techniczną. Pełny opis zakresu obu poziomów opieki znajduje się tutaj.
 4. Płatność uiszczana jest jednorazowo przed rozpoczęciem okresu abonamentowego. W przypadku wybranych programów tj. pełnej wersji SAD++ wraz z modułami dodatkowymi oraz Intrastat++ MAX oferujemy także mozliwość płatności co pół roku lub co kwartał.
 5. Przy płatności jednorazowej z góry za cały rok udzielamy 3% rabatu na abonament.
 6. Rabaty nie dotyczą programów w wersji MINI.
 7. Abonament gwarantuje niezmienną cenę wszystkich aktualizacji programu w danym roku bez względu na liczbę i zakres tych zmian.
 8. W ramach abonamentu programu FRAKTAL SAD++ użytkownik będzie mógł pobierać:
  • aktualizacje w postaci elektronicznej programu FRAKTAL SAD++
  • aktualizacje modułów dodatkowych ECS (AES)++, NCTS++, Zlecenia++, Faktury++, Rejestr++, Procedura++, CMR++, DS++, Dokumenty++, WPR/COM7/T5 w zależności od użytkowanych modułów
  • aktualizacje taryfy celnej
  • aktualizacje kursów walut
  • dodatkową dokumentację (instrukcje, prezentacje)

 9. Aktualizacje udostępniane są dla konkretnych stanowisk programów, wskazanych przez zamawiającego poprzez podanie numerów kluczy sprzętowych, dla których zamawiany jest abonament.
 10. Moduły dodatkowe wymienione w pkt.5 aktualizowane są w liczbie nie większej niż liczba zamówionych abonamentów dla programu FRAKTAL SAD++ i na kluczach sprzętowych związanych z aktualizowanym programem SAD++.
 11. Aktualizacje są pobierane i wykonywane automatycznie. Warunkiem pobierania aktualizacji jest prawidłowe skonfigurowanie komputera, programu oraz dostęp do internetu. Firma Studio Oprogramowania FRAKTAL w miarę możliwości udzieli pomocy w przypadku problemów z konfiguracją, nie ponosi jednak odpowiedzialności za trudności z pobieraniem aktualizacji wynikające z lokalnych konfiguracji sprzętu, oprogramowania, dostępu do internetu itp.

Informacje dodatkowe

 • Zdalna pomoc techniczna świadczona jest za pomocą programu Splashtop Business. Program ten nie wymaga żadnej instalacji po stronie klienta ani opłat licencyjnych ze strony klienta. Zdalne połączenie oznacza, że za każdorazową zgodą klienta łączymy się z jego komputerem, widzimy ekran, korzystamy z myszy i klawiatury klienta i bezpośrednio na jego urządzeniu diagnozujemy i rozwiązujemy problem. W trakcie udzielania pomocy za pomocą programu do obsługi zdalnej, wymagany jest kontakt telefoniczny ze strony użytkownika zgłaszającym problem.
 • Pomoc na POZIOMIE I czyli w zakresie zwykłego użytkowania oprogramowania nie obejmuje usług szkoleniowych, instalacji/reinstalacji oprogramowania, instalacji i obsługi certyfikatów elektronicznych, uszkodzeń baz danych, konsultacji i prac związanych z przygotowaniem indywidualnych mechanizmów przygotowywanych na zamówienie Klienta (dodatkowe funkcje oprogramowania, import/eksport danych, raporty itp.). Tego rodzaju dodatkowe usługi świadczone są odpłatnie. Pomoc użytkowa nie obejmuje także uzyskiwania, odnawiania, przenoszenia lub robienia kopii certyfikatów do bezpiecznej transmisji danych wydawanych przez Administrację Celną, kontaktów z Administracją Celną (np. helpdeskiem), zarządzania, konfiguracji i innych czynności związanych z obsługą danych osób fizycznych i podmiotów w ramach portali Administracji Celnej (np. PUESC).
 • Abonament na POZIOMIE 1 dla programów w wersji MINI oraz Intrastat Standard obejmuje pomoc użytkową w wymiarze 1 godziny (w sumie) w pierwszym miesiącu po zakupie.
 • W przypadku opieki technicznej POZIOM 1 oraz w przypadku wykorzystania limitu godzin pomocy technicznej POZIOM 2 możliwe jest skorzystanie z doraźnej pomocy technicznej. Koszt usługi to 150 zł/godzinę powiększone o obowiązującą podstawową stawkę VAT (w 2016 roku to 23%). Firmy z wykupioną pomocą techniczną POZIOM 2, po wykorzystaniu godzin zawartych a abonamencie, mają prawo do 20% rabatu na pomoc doraźną. Doraźna pomoc może być świadczona także za pomocą połączenia zdalnego. Czas reakcji w przypadku pomocy doraźnej poza abonamentem ustalany jest indywidualnie zgodnie z bieżącymi możliwościami.

 

Abonament poziom 1

 • Aktualizacje - zmiany oprogramowania
 • Taryfa celna
 • Kursy walut
 • Pomoc użytkowa (ograniczona dla wersji MINI)


Abonament poziom 2 (rozszerzenie)

 • Aktualizacje - zmiany oprogramowania
 • Taryfa celna
 • Kursy walut
 • Pomoc użytkowa
 • Pomoc techniczna
 • Pierwszeństwo w obsłudze
 • Gwarantowany czas reakcji

Zasady abonamentu (pdf)


Przykłady pomocy użytkowej (POZIOM 1)

 • Odpowiedź na pytanie o sposób wprowadzania na stałe własnych opisów do taryfy celnej.
 • Pytanie o sposób przygotowania deklaracji zerowej intrastat.
 • Pytanie jak zmienić dane użytkowników programu?
 • Jak zapisać dokument do pliku XML?

Problemy i pytania związane z codzienną obsługą oprogramowania są obsługiwane w ramach pomocy użytkowej. Na ogół są one rozwiązywane telefonicznie lub mailowo. W wyjątkowych przypadkach obsługujemy je także za pomocą zdalnego połączenia, jeśli ułatwi ono współpracę.


PRZYKŁADY POMOCY technicznej (POZIOM 2)

 • Rozwiązywanie problemów z instalacją lub działaniem certyfikatów do podpisu elektronicznego.
 • Problemy z programem antywirusowym blokującym niektóre składniki lub czynności programu.
 • Przeinstalowanie programu na inny komputer.
 • Odtworzenie bazy z najnowszej kopii bazy danych posiadanej przez uzytkownika

Tego rodzaju problemy są najczęściej rozwiązywane za pomocą zdalnego połączenia z komputerem użytkownika za pomoca bezpiecznych narzędzi do obsługi zdalnej. Nasza firma wykorzystuje do tego celu zwykle oprogramowanie Splashtop Business. Informacja na temat "Jak to działa" znajduje się tutaj: pomoc zdalna