KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Cennik Abonamentów

Podane ceny są cenami netto, do których nalezy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Abonament
Podstawowej opieki technicznej

OpŁata roczna ZA STANOWISkO

pierwsze

kolejne

Ceny podane w tej tabeli dotyczą abonamentu podstawowej opieki technicznej
Studio Celne Optimum

1176 zł

960 zł

SAD ++

1176 zł

960 zł

ECS (AES) ++bez dodatkowych opłat w ramach abonamentu SAD++
Zlecenia ++
NCTS ++
WDS ++
Procedura ++
CMR ++
DS ++ deklaracje skrócone
WPR, T5, COM7
Wniosek o objęcie towarów procedurą celną
Dokumenty++
Klienci CRM++
Wydruk karnetu TIR
AWB ++

264 zł

156 zł

Magazyny Celne ++

300 zł

240 zł

Intrastat ++ Max

924 zł

816 zł

Intrastat ++ Standard

612 zł

432 zł


Abonament aktualizacji
podstawowej opieki technicznej

OpŁata roczna ZA STANOWISkO

pierwsze

kolejne

Ceny podane w tej tabeli dotyczą abonamentu pomocy podstawowej dla pojedynczych licencji programów z pakietu FRAKTAL Studio Celne, które nie są skorelowane z licencjami i abonamentem programu FRAKTAL SAD++
Zlecenia ++

300 zł

240 zł

AES (ECS) ++

216 zł

156 zł

NCTS ++

216 zł

156 zł

Wydruk karnetu TIR

156 zł

84 zł

CMR ++

156 zł

84 zł

Dokumenty++

*156 zł

* 84 zł

* Cena dla każdego, odrębnego modułu: EUR, ATR, COO, INF1, INF2, INF3, INF5, INF6, INF7, INF8, INF9.


Abonament podstawowej opieki technicznej dla wersji MINI

 

OpŁata roczna ZA STANOWISkO

Import MINI

300 zł

Export MINI

300 zł

Integracja z BaseLinker

240 zł

Import Eksport MINI

408 zł

Tranzyt MINI

300 zł

Eksport Tranzyt MINI

408 zł

Import Eksport Tranzyt MINI

528 zł

 

ABONAMENT POMOC TECHNICZNA premium

OpŁata roczna

Za każde stanowisko

492 zł

 

SzKOLENIE Z OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA

CENA

Za godzinę

200 zł

 

DORAŹNA POMOC TECHNICZNA

Cena

Za godzinę

250 zł

Naliczamy za każde rozpoczęte pół godziny.

FAKTURY ELEKTRONICZNE

Oszczędzamy drzewa i nie wysyłamy papierowych faktur. Dostarczamy wyłącznie faktury elektronicze. Dla kolekcjonerów oferujemy możliwość zamówienia faktury wydrukowanej na papierze w cenie 15 zł + 23%VAT/szt. Dla kolekcjonerów-koneserów proponujemy faktury wypisywane ręcznie piórem wiecznym w przystępnej cenie 120 zł+23%VAT/szt. Koszt wydrukowania faktury zostanie doliczony do faktury.


Cennik ważny od 2022-12-06

 

Zasady abonamentu

zasady abonamentuPoziom Podstawowy i Premium

RABATY na abonament

  • 25% - przy zakupie aktualizacji łącznie z programem i jednorazowej płatności Studio Celne Optimum.

DOPŁATY

  • 20% ceny rocznego abonamentu - w przypadku odnawiania abonamentu po okresie dłuższym niż 3 miesiące od zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego. 
  • 50% ceny licencji - w przypadku odnawiania abonamentu po okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego. 

ABONAMENT NA ABONAMENT PODSTAWOWY 

W abonamencie użytkownicy otrzymują wszystkie zmiany oprogramowania: nowe funkcje, zmiany wynikające ze zmian przepisów, zmian w systemach administracji celnej. W ramach abonamentu dostarczana jest taryfa celna i aktualne kursy walut NBP bezpośrednio z naszego serwera internetowego. 

Uwaga! W przypadku zmian wymagających przygotowania nowych modułów nie są one dostarczane w ramach abonamentu. 

pomoc TECHNICZNA premium

Użytkownicy mogą korzystać z dodatkowej pomocy technicznej obejmującej np. instalacje, reinstalacje, odtworzenie bazy danych z kopii, innego rodzajuprace typowo techniczne związane z oprogramowaniem FRAKTAL. Rozszerzenie opieki do poziomu PREMIUM jest dodatkowo płatne.  

INFORMACJE DODATKOWE

  • Abonament zamawiany jest na okres pełnego roku. 
  • Płatność za abonament następuje przed rozpoczęciem danego okresu abonamentowego.

KOPIA BAZY DANY

Oprogramowanie posiada prosty mechanizm tworzenia kopii bazy danych. Regularne wykonywanie kopii bazy programu należy do obowiązków użytkownika. Do obowiązków użytkownika należy też sprawdzanie poprawności posiadanej kopii bazy danych i możliwość skorzystania z tej kopii do przywrócenia programu do działania w przypadku awarii wiążącej się z uszkodzeniem bieżącej bazy danych. Studio Oprogramowania FRAKTAL nie ponosi odpowiedzialności za brak u użytkownika poprawnej i możliwej do wykorzystania kopii bazy danych użytkowanych programów.

Uwagi dla użytkowników niekorzystających z aktualizacji

Użytkownicy, którzy nie zdecydowali się na aktualizację oprogramowania, mają udostępnianą czasową aktualizację oprogramowania przez okres 1 miesiąca od zakupu oprogramowania. Program po instalacji wymaga aktualizacji do najnowszej wersji, która pobierana jest przez internet, za pomocą programu do aktualizacji (płyty instalacyjne mogą nie zawierać ostatniej, dostępnej wersji oprogramowania). 

Zalecamy wykonanie kopii oprogramowania (katalogu programu) po instalacji i aktualizacji do wersji obowiązujacej w momencie zakupu. Kopię programu i bazy danych należy także wykonać przed spodziewaną reinstalacją oprogramowania. W przypadku późniejszej reinstalacji oprogramowania niezbędne będzie wykorzystanie przygotowanej kopii oprogramowania i danych. 

Nie wspieramy technicznie i nie udostępniamy archiwalnych (nieaktualnych) wersji programów.