KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Cennik Abonamentów

Podane ceny są cenami netto, do których nalezy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Abonament
Podstawowej opieki technicznej

OpŁata roczna ZA STANOWISkO

pierwsze

kolejne

Ceny podane w tej tabeli dotyczą abonamentu podstawowej opieki technicznej
Studio Celne Optimum

720 zł

588 zł

SAD ++

720 zł

588 zł

ECS (AES) ++bez dodatkowych opłat w ramach abonamentu SAD++
Zlecenia ++
Faktury ++
NCTS ++
AIS ICS++
WDS ++
Procedura ++
CMR ++
DS ++ deklaracje skrócone
WPR, T5, COM7
Wniosek o objęcie towarów procedurą celną
Dokumenty++
Klienci CRM++
Wydruk karnetu TIR
AWB ++

156 zł

90 zł

Magazyny Celne ++

180 zł

144 zł

Intrastat ++ Max

588 zł

516 zł

Intrastat ++ Standard

384 zł

276 zł


Abonament aktualizacji
podstawowej opieki technicznej

OpŁata roczna ZA STANOWISkO

pierwsze

kolejne

Ceny podane w tej tabeli dotyczą abonamentu pomocy podstawowej dla pojedynczych licencji programów z pakietu FRAKTAL Studio Celne, które nie są skorelowane z licencjami i abonamentem programu FRAKTAL SAD++
AIS ICS++

324 zł

192 zł

Zlecenia ++

180 zł

144 zł

Faktury ++

72 zł

54 zł

AES (ECS) ++

132 zł

96 zł

NCTS ++

132 zł

96 zł

Wydruk karnetu TIR

90 zł

48 zł

CMR ++

90 zł

42 zł

Dokumenty++

*90 zł

*48 zł

* Cena dla każdego, odrębnego modułu: EUR, ATR, COO, INF1, INF2, INF3, INF5, INF6, INF7, INF8, INF9.


Abonament podstawowej opieki technicznej dla wersji MINI

 

OpŁata roczna ZA STANOWISkO

Import MINI

186 zł

Export MINI

186 zł

Import Eksport MINI

252 zł

Tranzyt MINI

186 zł

Eksport Tranzyt MINI

252 zł

Import Eksport Tranzyt MINI

324 zł

AIS ICS ++ (pełna wersja programu działająca z Import MINI)

186 zł


Pomoc użytkowa do wersji MINI

Abonament programów MINI obejmuje aktualizację oprogramowania, aktualizację taryfy celnej i kursów walut. Pomoc użytkowa jest dostępna w wymiarze do 1 godziny w pierwszym mięsiacu po zakupie. Pomoc po tym okresie jest dostępna w ramach abonamentu na pomoc techniczną PREMIUM lub doraźnie zgodnie z cennikiem. Pomoc użytkowa nie obejmuje szkolenia, polega na udzieleniu krótkich informacji do konkretnych problemów użytkowych, z którymi zgłasza się użytkownik, a które nie zostały opisane w instrukcji lub innych materiałach dostępnych na naszej stronie internetowej.

 

ABONAMENT POMOC TECHNICZNA premium

OpŁata roczna

Za każde stanowisko

290 zł

 

SzKOLENIE Z OBSŁUGI OPROGRAMOWANIA

CENA

Za godzinę

150 zł

 

DORAŹNA POMOC TECHNICZNA

Cena

Za godzinę

150 zł

Naliczamy za każde rozpoczęte pół godziny.

FAKTURY ELEKTRONICZNE

Oszczędzamy drzewa i nie wysyłamy papierowych faktur. Dostarczamy wyłącznie faktury elektronicze. Dla kolekcjonerów oferujemy możliwość zamówienia faktury wydrukowanej na papierowej w cenie 15 zł + 23%VAT/szt. Dla kolekcjonerów-koneserów proponujemy faktury wypisywane ręcznie piórem wiecznym w przystępnej cenie 120 zł+23%VAT/szt. Koszt wydrukowania faktury zostanie doliczony do faktury.


Cennik ważny od 2018-07-04

 

Zasady abonamentu

zasady abonamentuPoziom Podstawowy i Premium

RABATY na abonament

  • 25% - przy zakupie aktualizacji łącznie z programem i jednorazowej płatności (jedna faktura). Rabat nie dotyczy aktualizacji programów FRAKTAL Zlecenia++, FRAKTAL Faktury ++, FRAKTAL ECS (AES) ++, FRAKTAL NCTS ++, FRAKTAL CMR++, FRAKTAL CRM++ Klienci oraz modułów dokumentów (DS, EUR, INF 1-9, ATR, COO) nie skorelowanych z licencjami i abonamentem programu FRAKTAL SAD++

DOPŁATY

  • 20% ceny rocznego abonamentu - w przypadku odnawiania abonamentu po okresie dłuższym niż 3 miesiące od zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego. 
  • 50% ceny licencji - w przypadku odnawiania abonamentu po okresie dłuższym niż 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego okresu abonamentowego. 

ABONAMENT NA podstawową POMOC techniczną

W abonamencie użytkownicy otrzymują wszystkie zmiany oprogramowania: nowe funkcje, zmiany wynikające ze zmian przepisów, zmian w systemach administracji celnej. W ramach abonamentu dostarczana jest taryfa celna i aktualne kursy walut NBP bezpośrednio z naszego serwera internetowego. 

pomoc TECHNICZNA premium

Użytkownicy mogą korzystać z dodatkowej pomocy technicznej obejmującej np. instalacje, reinstalacje, odtworzenie bazy danych z kopii, innego rodzajuprace typowo techniczne związane z oprogramowaniem FRAKTAL. Rozszerzenie opieki do poziomu PREMIUM jest dodatkowo płatne.  

INFORMACJE DODATKOWE

  • Abonament zamawiany jest na okres pełnego roku. 
  • Płatność za abonament następuje przed rozpoczęciem danego okresu abonamentowego.
  • W przypadku programów MINI w ramach abonamentu udzielamy pomocy w zakresie użytkowania oprogramowania maksymalnie do 1 godziny w pierwszym miesiącu od zakupie. Pomoc po tym okresie jest odpłatna.

KOPIA BAZY DANY

Oprogramowanie posiada prosty mechanizm tworzenia kopii bazy danych. Regularne wykonywanie kopii bazy programu należy do obowiązków użytkownika. Do obowiązków użytkownika należy też sprawdzanie poprawności posiadanej kopii bazy danych i możliwość skorzystania z tej kopii do przywrócenia programu do działania w przypadku awarii wiążącej się z uszkodzeniem bieżącej bazy danych. Studio Oprogramowania FRAKTAL nie ponosi odpowiedzialności za brak u użytkownika poprawnej i możliwej do wykorzystania kopii bazy danych użytkowanych programów.

Uwagi dla użytkowników niekorzystających z aktualizacji

Użytkownicy, którzy nie zdecydowali się na aktualizację oprogramowania, mają udostępnianą czasową aktualizację oprogramowania przez okres 1 miesiąca od zakupu oprogramowania. Program po instalacji wymaga aktualizacji do najnowszej wersji, która pobierana jest przez internet, za pomocą programu do aktualizacji (płyty instalacyjne mogą nie zawierać ostatniej, dostępnej wersji oprogramowania). 

Zalecamy wykonanie kopii oprogramowania (katalogu programu) po instalacji i aktualizacji do wersji obowiązujacej w momencie zakupu. Kopię programu i bazy danych należy także wykonać przed spodziewaną reinstalacją oprogramowania. W przypadku późniejszej reinstalacji oprogramowania niezbędne będzie wykorzystanie przygotowanej kopii oprogramowania i danych. 

Nie wspieramy technicznie i nie udostępniamy archiwalnych (nieaktualnych) wersji programów.