KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

PROGRAM FRAKTAL SAD++

Tworzenie dokumentów odprawy celnej SAD ZCP (zgłoszenie celne) we wszystkich procedurach. Zgodność z systemami AIS Import, NCTS2 (tranzyt), AES (ECS) (eksport).

Opis Programu

 • dokumenty odprawy celnej SAD ZCP (Standardowe Zgłoszenie Celne) we wszystkich procedurach - nowe, wg wzorca, na podstawie istniejących dokumentów
 • dokumenty ZC291 (POD) i ZC299 (PZC) 
 • komunikaty IE015 (NCTS) oraz IE515 AES (ECS)
 • elektroniczny karnet TIR
 • pliki XML dla systemów AIS Import. AES (ECS), NCTS
 • bezpośrednia wysyłka dokumentów do AIS Import
 • wczytywanie towarów z plików zewnętrznych (np. z programu MS Excel) i automatyczne generowanie z nich pozycji towarowych
 • wyliczanie należności nawet w skomplikowanych przypadkach
 • dzielenie kosztów krajowych i zagranicznych według wartości lub masy, także z proporcjonalnym podziałem na część krajową i zagraniczną
 • pełna taryfa celna - stawki celne, akcyza, VAT, uwagi do pozycji, ograniczenia obrotu, jednostki uzupełniające, własne opisy do pozycji
 • kartoteka najczęściej odprawianych towarów
 • kartoteka kursów walut - kursy celne
 • automatyczne zestawienie czynności wykonanych w związku z odprawą
 • tworzenie kopii bazy danych
 • praca w sieci komputerowej na wspólnej bazie danych
 • program jest przystosowany do pracy zdalnej z wykorzystaniem np. VPN
 • możliwość przystosowania oprogramowania do pracy w ramach firmowego systemu ERP - na zamówienie
 • automatyczna aktualizacja programu

Wygląd programu

 


Cena

Pierwsza licencja: 1190 zł + 23%VAT
Każda kolejna: 990 zł +23% VAT

Abonament roczny

Pierwsza licencja: 936 zł + 23%VAT
Każda kolejna: 768 zł +23%VAT

Zamów

WERSJA MINI

Oprogramowanie Import MINI jest odpowiednie dla importerów, którzy wystawiają dokumenty do 3 pozycji towarowych.

Materiały szkoleniowe

WAŻNE INFORMACJE 

Zgłoszenie dokumentów odpraw celnych wymaga uzyskania dostępu do systemów celnych AIS Import, AES eksport, NCTS2; rejestracji w PUESC i uzyskania ceryfikatu elektronicznego. Instrukcja rejestracji.


Konieczne są odrębne adresy mailowe do obsługi każdego z systemów: AIS Import, ECS (AES), NCTS. Przykładowy format:

 • AIS (import): ais@firma.pl
 • ECS (AES) (eksport): ecs@firma.pl
 • NCTS (tranzyt/TIR): ncts@firma.pl