KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Konwertery danych

Konwertery danych pozwalają na wykorzystanie danych istniejących już w innych systemach informatycznych firmy do utworzenia dokumentów odpraw celnych i deklaracji intrastat w programach FRAKTAL SAD++ i Intrastat++. 

Programy SAD++ oraz Intrastat++ mają gotowe mechanizmy umożliwiajace wczytywanie danych z zewnętrznych plików. Wczytywanie danych z plików oznacza bardzo szybkie przygotowanie dokumentów o dużej liczbie pozycji. 

Użytkownicy mogą samodzielnie przygotować pliki zgodne z wymaganiami programów. Na życzenie udostępniamy specyfikację i przykłady plików. Pliki CSV mogą być przygotowane w programie Excel.

Jeśli samodzielne przygotowanie plików nie jest możliwe, mogą Państwo zlecić przygotowanie mechanizmu konwersji danych z Państwa systemów do naszego oprogramowania.

W sprawie konwerterów danych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
Wczytywanie danych z zewnętrznych źródeł do

  • deklaracji intrastat
  • dokumentów SAD