KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Tanio w wersji MINI

EKSPORT IMPORT I TRANZYT w WERSJI MINI

Tanie rozwiązanie dla importerów i eksporterów, którzy samodzielnie chcą przygotowywać odprawy celne i mają niewielki asortyment towarów.
W programach w wersjach MINI można tworzyć dokumenty odprawy celnej do trzech pozycji towarowych. Poza tym ograniczeniem programy MINI posiadają wszystkie funkcje pełnych wersji programów  

Wiecej informacji o programach w wersji MINI

program

 

Obsługa importu w AIS Import Import MINI
Obsługa eksportu w systemie AES Eksport Eksport MINI
Obsługa importu oraz eksportu w systemach AIS i AES Import Eksport ++ MINI
Obsługa tranzytów w systemach NCTS2 Tranzyt MINI
Obsługa tranzytów w eksporcie w systemach NCTS2  AES Eksport Eksport Tranzyt MINI