KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Automatyczna aktualizacja

Automatyczna aktualizacja dostępna jest w ramach abonamentu na aktualizacje. Wykonywana jest na bieżąco za pomocą programu FRAKTAL Update. Program jest dostarczany wraz z zakupionym oprogramowaniem bez dodatkowych opłat. Instalowany jest podczas instalacji oprogramowania należącego do pakietu Studia Celnego. Aktualizacje wykonywane są automatycznie - program łączy się z serwerem internetowym naszej firmy, sprawdza czy są nowe wersje programów, pobiera je i instaluje.

Informacje techniczne

Konfiguracja programu FRAKTAL Update

Zalety

  • łatwa instalacja i konfiguracja oprogramowania
  • automatyczne pobieranie aktualizacji i ich instalacja bez angażowania użytkownika
  • dostęp do informacji o wykonanych aktualizacjach
  • możliwość skonfigurowania czasu wykonywania aktualizacji
  • bez dodatkowych opłat
Okno programu Fraktal UPDATE

fraktal update