KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Wspólna polityka rolna

moduły WPR, T5, COM7

Moduły dodatkowe WPR, T5, COM7 służą do tworzenia dokumentów wykorzystywanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.
Moduły wymagają współpracy z programem FRAKTAL SAD++ i nie mogą być wykorzystywane jako oddzielne aplikacje. Dokumenty WPR, T5 i COM7 tworzone są automatycznie na podstawie danych wprowadzonych do dokumentów SAD.

WNIOSEK O OBJĘCIE TOWARÓW PROCEDURĄ CELNĄ

Wniosek o objęcie towarów procedurą celną jest drukowany w przypadku procedury uproszczonej typu drugiego. 
Dokument powstaje na podstawie danych wprowadzonych do dokumentu SAD w programie FRAKTAL SAD++.
Moduł wymaga współpracy z programem FRAKTAL SAD++ i nie może być wykorzystywany jako oddzielna aplikacja.
CENA

Pierwsza licencja: 250 zł + 23%VAT
Każda kolejna: 150 zł +23% VAT

Licencja na każdy moduł: WPR, T5, COM7, Wniosek o objęcie towarów procedurą celną  - sprzedawana jest oddzielnie. Cena dotyczy pojedynczego modułu.

ABONAMENT ROCZNY

Bez dodatkowych opłat, jeśli wykupiony został abonament dla programu SAD++  Inne opcje: cennik.

MODUŁY DODATKOWE

 • SAD ++
 • Faktury ++
 • Zlecenia ++
 • NCTS ++
 • Procedura ++
 • CMR ++
 • AWB ++
 • ++
 • Magazyny Celne ++
 • Klienci CRM ++
 • ATR, INF 
 • WPR T5 COM7
 • Dokumenty ++

MATERIAŁY SZKOLENIOWE