KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Wywozowa Deklaracja skrócona WDS ++

Moduł dodatkowy do programu FRAKTAL ECS (AES)++

Tworzenia wywozowych deklaracji skróconych WDS i innych komunikatów związanych z obsługą WDS. Komunikaty podpisywane są elektronicznie. Moduł wymaga współpracy z programem FRAKTAL SAD++ i ECS (AES)++

Kiedy potrzebna jest deklaracja WDS

Zgłoszenie WDS jest wymagane w przypadku gdy towary są wywożone z terytorium Wspólnoty, bez zgłoszenia celnego (art. 842a RWKC).

Typowe sytuacje, w których konieczne jest złożenie WDS

  • towary są przewożone między dwoma państwami członkowskimi UE przez terytorium jednego lub kilku państw trzecich (np. ze Słowenii przez kraje Bałkańskie do Grecji), chyba że podpisana jest umowa z tymi państwami (umowy takie istnieją obecnie z Norwegią i Szwajcarią, włączając Liechtenstein);
  • niewspólnotowe towary opuszczają UE po czasowym składowaniu, lub po składowaniu w wolnym obszarze celnym (WOC), gdzie nie stosuje się zwolnienia z WDS.


Wygląd programuCENA

Pierwsza licencja: 250 zł + 23%VAT
Każda kolejna: 150 zł +23% VAT

ABONAMENT ROCZNY

Bez dodatkowych opłat, jeśli wykupiony został abonament dla programu SAD++  Inne opcje: cennik.

Gwarancja jakości

Jeśli nie będą Państwo zadowoleni z programu, możliwy jest zwrot w ciągu 20 dni od zakupu. Szczegóły.

MODUŁY DODATKOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE