KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

PROGRAM IMPORT Eksport ++ MINI

Program jest przygotowany do obsługi systemu AES obsługującego wywozy oraz AIS Import systemu obsługującego przywozy.

Tani program dla importerów i eksporterów, którzy samodzielnie chcą przygotowywać odprawy celne, zgłaszać je do systemu celnego CELINA i AIS IMPORT oraz AES (ECS) i mają niewielki asortyment towarów. W programie IMPORT EKSPORT++ MINI można tworzyć dokumenty do trzech pozycji towarowych. Program posiada wszystkie funkcje pełnej wersji oprogramowania FRAKTAL SAD ++ i AES ++ (ECS)

 

Opis funkcji oprogramowania

 • dokumenty odprawy celnych w wywozie i przywozie do trzech pozycji towarowych - nowe, wg wzorca, na podstawie istniejących dokumentów
 • obsługa wszystkich komunikatów przywozowych i wywozowych (IE515, IE528, IE529, IE599, ZCP)
 • komunikaty XML zgodne ze specyfikacją systemów CELINA, AIS IMPORT, AES (ECS)
 • podpisywanie komunikatów kluczem do bezpiecznej transmisji danych
 • wczytywanie towarów z plików zewnętrznych (np. z programu MS Excel) i generowanie z nich pozycji towarowych
 • wyliczanie nawet skomplikowanych należności celnych
 • dzielenie kosztów krajowych i zagranicznych według wartości lub masy, także z proporcjonalnym podziałem na część krajową i zagraniczną
 • pełna taryfa celna (w tym jednostki uzupełniające, dokumenty dodatkowe, preferencje celne i inne środki taryfowe)
 • własne opisy kodów CN
 • kartoteka najczęściej odprawianych towarów
 • kartoteka kursów walut - kursy celne
 • zarządzanie obiegiem informacji pomiędzy zgłaszającym a administracją celną
 • weryfikowanie komunikatów przesłanych przez administrację celną i przeporządkowanie ich do właściwych spraw wywozowych
 • przechowywanie komunikatów
 • automatyczna aktualizacja programu

System AES (ECS)

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące systemu ECS (AES) znajdują się na stronach administracji celnej. Więcej informacji o systemie ECS (AES).

System AIS IMPORT

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące systemu AIS IMPORT znajdują się na stronach administracji celnej. Więcej informacji o systemie AIS IMPORT


Wygląd programu

ecsecs eksportprogram ecs

Cena

Każda licencja: 720 zł + 23%VAT

Abonament roczny

Każde stanowisko: 408 zł + 23%VAT

ZAMÓW

Materiały szkoleniowe

WAŻNE INFORMACJE 

Zgłoszenie dokumentów odpraw celnych wymaga uzyskania numeru EORI, rejestracji osoby, podmiotu i reprezentacji w systemie PUESC https://puesc.gov.pl oraz wygenerowania w tym systemie niekwalifikowanegi podpisu elektronicznego (certyfikatu).

Konieczne są odrębne adresy mailowe do obsługi każdego z systemów: AIS Import, AES Eksport, NCTS. Przykładowy format:

 • AIS Import: import@firma.pl
 • AES Eksport: ecs@firma.pl
 • NCTS (tranzyt, TIR): ncts@firma.pl