KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Informacje techniczne

Środowisko

Programy FRAKTAL Studio Celne pracują w środowisku Windows 64-bit pod kontrolą systemu operacyjnego minimum Windows 10 i 11. 

Serwer bazy danych

Program przechowuje wszelkie dane w bazie danych Microsoft SQL Server 2012/2014/2017/2019/2022 lub w darmowej wersji Express Edition. 

Zabezpieczenie

Program zabezpieczony jest kluczem sprzętowym USB. 

KOPIE BEZPIECZEŃSTWA BAZY DANYCH

Oprogramowanie posiada prosty mechanizm tworzenia kopii bazy danych. Regularne wykonywanie kopii bazy programu należy do obowiązków użytkownika. Do obowiązków użytkownika należy też sprawdzanie poprawności posiadanej kopii bazy danych i możliwość skorzystania z tej kopii do przywrócenia programu do działania w przypadku awarii wiążącej się z uszkodzeniem bieżącej bazy danych. Studio Oprogramowania FRAKTAL nie ponosi odpowiedzialności za brak u użytkownika poprawnej i możliwej do wykorzystania kopii bazy danych użytkowanych programów.

Praca w sieci lokalnej

Programy FRAKTAL Studio Celne są przystosowane do pracy w lokalnej sieci firmowej i korzystają ze wspólnej bazy danych.

W przypadku instalacji sieciowej instalowany jest serwer licencji obsługiwany przez jeden klucz sprzętowy. Aplikacja obsługująca serwer licencji dostarczana jest bez dodatkowych opłat. 


Praca wielooddziałowa - Centralna instalacja, jeden serwer i wspólna baza danych.

Oprogramowanie FRAKTAL Studio Celne może działać w strukturze wielooddziałowej z wykorzystaniem jednego serwera, baz danych i jednej centralnej instalacji aplikacji. Użytkownicy łączą się z centralnym serwerem aplikacji za pośrednictwem sieci internet zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Dane przechowywane na serwerze są dostępne dla wszystkich użytkowników w oddziałach. Takie rozwiązanie wymaga indywidualnego wdrożenia.

KonfIguracja drukarki igłowej OKI 3320

konfiguracja drukarki oki

Współdziałanie programów

Programy FRAKTAL Studio Celne korzystają ze wspólnego interfejsu i wspólnych kartotek danych. Użytkownik nie musi przełączać się między programami. Wszystkie funkcje są dostępne w ramach jednego interfejsu. 

Programy są dołączane w miarę zakupu licencji. Doinstalowanie kolejnego programu powoduje pojawienie się w panelu programu nowych funkcji.

Po prawej stronie widoczny jest panel programów zawierający programy FRAKTAL Studio Celne.

program aes