KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

CO TO JEST FRAKTAL

Fraktal  w znaczeniu potocznym oznacza zwykle obiekt samo-podobny (tzn. taki, którego części są podobne do całości) albo "nieskończenie subtelny" (ukazujący subtelne detale nawet w wielokrotnym powiększeniu). Ze względu na olbrzymią różnorodność przykładów matematycy obecnie unikają podawania ścisłej definicji i proponują określać fraktal jako zbiór, który:

  • ma nietrywialną strukturę w każdej skali,
  • struktura ta nie daje się łatwo opisać w języku tradycyjnej geometrii euklidesowej,
  • jest samo-podobny, jeśli nie w sensie dokładnym, to przybliżonym lub stochastycznym,
  • jego wymiar Hausdorffa jest większy niż jego wymiar topologiczny,
  • ma względnie prostą definicję rekurencyjną,
  • ma naturalny ("poszarpany", "kłębiasty" itp.) wygląd.

Struktury o budowie fraktalnej są powszechnie spotykane w przyrodzie. Przykładem mogą być krystaliczne dendryty (np. płatki śniegu), system naczyń krwionośnych, chmury, linia brzegowa, systemy wodne rzek, błyskawica lub kwiat kalafiora.

co to jest fraktalco to jest fraktal fraktal

ODWZOROWANE GRAFICZNIE FRAKTALE MAJĄ PIĘKNĄ FORMĘ

fraktal fraktalfraktal

Źródło tekstu i ilustracji o fraktalach:  Wikipedia

fraktal

Krzywa C Levy'ego

fraktal

Siódma iteracja krzywej Kocha

fraktal

Atraktor IFS