KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

PROGRAM Eksport MINI - Potwierdzenie wywozu IE599 - Zerowa stawka VAT

Tani program dla eksporterów, którzy samodzielnie chcą zgłaszać towary do odprawy do systemu celnego AES (dawniej: ECS) i mają niewielki asortyment towarów. W programie EKSPORT MINI można tworzyć dokumenty do trzech pozycji towarowych (3 kody CN).

Trzy pozycje towarowe - ograniczenie wersji MINI

Trzy pozycje towarowe, to inaczej trzy kody taryfy celnej. Ograniczenie dotyczy jednego dokumentu, na którym nie może być więcej pozycji niż 3. W każdym dokumencie odprawy mogą być inne kody taryfy celnej.

Pozycja towarowa na dokumencie odprawy na ogół nie odpowiada pozycjom na fakturze. Na fakturze wyodrębniamy takie same produkty (np. koszule) według rozmiaru, wielkości czy ceny natomiast pozycja towarowa na dokumencie odprawy celnej zawiera zwykle wszystkie produkty, które mają taki sam kod celny.

Przykład: Na fakturze może być kilka pozycji koszul o różnej cenie, na dokumencie odprawy celnej wszystkie koszule będą prawdopodobnie zgrupowane w ramach jednego kodu celnego i będą tworzyły jedną pozycję towarową. Kody celne (CN) mozna sprawdzić online na stronie Taryfa celna

Integracja z systemem BaseLinker

Do programu Eksport MINI został przygotowany moduł importujący dane zamowień z systemu BaseLinker. Dzięki temu można w bardzo szybki sposób przygotować dokumenty odprawy do zamówień. Moduł jest opcjonalny.

Opis funkcji oprogramowania

 • dokumenty odprawy celnych w wywozie do trzech pozycji towarowych - nowe, wg wzorca, na podstawie istniejących dokumentów
 • obsługa wszystkich komunikatów wywozowych od IE515 do IE599
 •  Komunikat IE599 zgłaszający otrzymuje w momencie, gdy zgłoszony do odprawy towar opuszcza teren wspólnoty. Komunikat IE599 uprawnia do skorzystania z zerowej stawki VAT w eksporcie towarów.
 • komunikaty XML zgodne ze specyfikacją systemu AES (dawniej: ECS)
 • potwierdzenie wywozu uprawniające do skorzystania z zerowej stawki VAT w formie XML z podpisem oraz PDF do wydruku
 • przechowywanie komunikatów IE599
 • podpisywanie komunikatów kluczem do bezpiecznej transmisji danych (podpis elektroniczny, certyfikat elektroniczny)
 • wczytywanie towarów z plików zewnętrznych (np. z programu MS Excel) i generowanie z nich pozycji towarowych
 • dzielenie kosztów krajowych i zagranicznych według wartości lub masy, także z proporcjonalnym podziałem na część krajową i zagraniczną
 • pełna taryfa celna
 • własne opisy kodów CN
 • kartoteka kursów walut - kursy celne
 • weryfikowanie komunikatów przesłanych przez administrację celną i przeporządkowanie ich do właściwych spraw wywozowych po numerze własnym lub MRN
 • automatyczna aktualizacja programu

POZYCJE TOWAROWE

W programie EKSPORT MINI można tworzyć dokumenty do trzech pozycji towarowych (3 kody CN). Pozycja towarowa na dokumencie odprawy na ogół nie odpowiada pozycjom na fakturze. Na fakturze wyodrębniamy takie same produkty (np. koszule) według rozmiaru, wielkości czy ceny natomiast pozycja towarowa na dokumencie odprawy celnej zawiera na ogół wszystkie produkty, które mają taki sam kod celny. Na fakturze może być kilka pozycji koszul o róznej cenie, na dokumencie odprawy celnej wszystkie koszule będą prawdopodobnie zgrupowane w ramach jednego kodu celnego i będą tworzyły jedną pozycję towarową. Kody celne (CN) mozna sprawdzić online na stronie http://isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna/web/main_PL

System AES (ECS)

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące systemu AES (dawniej: ECS) znajdują się na stronach administracji celnej. Więcej informacji o systemie AES.

Wygląd programu

IE 599 ecs potwierdzenie wywozuecs potwierdzenie wywozu IE599IE599 ecs eksport

Cena

Każda licencja: 560 zł + 23%VAT

Abonament roczny

Każde stanowisko: 300 zł + 23%VAT


Materiały szkoleniowe

WAŻNE INFORMACJE 

Zgłoszenie dokumentów odpraw celnych wymaga uzyskania numeru EORI, rejestracji osoby, podmiotu i reprezentacji w systemie PUESC https://puesc.gov.pl oraz wygenerowania w tym systemie niekwalifikowanegi podpisu elektronicznego (certyfikatu).

Konieczne są odrębne adresy mailowe do obsługi każdego z systemów: AIS Import, AES Eksport, NCTS. Przykładowy format:

 • AIS Import: import@firma.pl
 • AES Eksport: ecs@firma.pl
 • NCTS (tranzyt,TIR): ncts@firma.pl