KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Program FRAKTAL AES ++ (ECS)

Obsługa wymiany komunikatów między firmą zgłaszającą odprawę w eksporcie a systemem AES (dawniej: ECS) po stronie administracji celnej. Tworzenie komunikatów AES. Komunikat rozpoczynający IE515 przygotowywany jest w programie FRAKTAL SAD++. Potwierdzenie opuszczenia Unii, komunikat IE599 jest przesyłany z systemu AES do naszego programu, przypisywane do sprawy eksportowej, archiwizowane. Komunikat IE599 można przechowywać w formacie XML lub zapisać jako PDF w czytelnej formie dostosowanej do oczekiwań działów księgowości.
Obsługa procedury wywozu w systemie AES jest prowadzona w sposób wyłącznie elektroniczny. Dokumenty podpisywane są elektronicznym kluczem do bezpiecznej transmisji danych.

Opis funkcji oprogramowania

  • zarządzanie obiegiem informacji pomiędzy zgłaszającym eksport a administracją celną
  • tworzenie i wysyłanie komunikatów AES
  • podpisywanie komunikatów kluczem do bezpiecznej transmisji danych
  • weryfikowanie komunikatów przesłanych przez administrację celną i przeporządkowanie ich do właściwych spraw eksportowych
  • przechowywanie komunikatów
  • automatyczna aktualizacja programu

System AES

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące systemu AES znajdują się na stronach administracji celnej. Więcej informacji o systemie AES.

Wygląd programu
Cena

Pierwsza licencja: 450 zł + 23%VAT
Każda kolejna: 330 zł +23% VAT

ABONAMENT ROCZNY

Bez dodatkowych opłat, jeśli wykupiony został abonament dla programu SAD++  Inne opcje: cennik.

Gwarancja jakości

Jeśli nie będą Państwo zadowoleni z programu, możliwy jest zwrot w ciągu 20 dni od zakupu. Szczegóły.

MODUŁY DODATKOWE

Materiały szkoleniowe

WAŻNE INFORMACJE 

Zgłoszenie dokumentów odpraw celnych wymaga uzyskania dostępu do systemów celnych AIS, ECS (AES), NCTS; rejestracji w systemie PDR i uzyskania bezpiecznego klucza do transmisji danych. Instrukcja rejestracji.

Konieczne są odrębne adresy mailowe do obsługi systemu: AIS import i AES eskport. Przykładowy format.

  • AIS IMPORT: import@firma.pl
  • AES EKSPORT: eksport@firma.pl
  • NCTS Tranzyt: ncts@firma.pl