KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Program FRAKTAL NCTS ++

Program FRAKTAL NCTS++ jest przeznaczony dla firm prowadzących tranzyty we własnym imieniu (importerzy, eksporterzy) oraz agencji celnych i firm spedycyjnych. Obsługuje także elektroniczne karnety TIR w ramach procedury zwykłej i uproszczonej.
W programie FRAKTAL NCTS ++ tworzone są komunikaty tranzytowe XML i wysyłane z programu bezpośrednio do systemu NCTS2. Komunikat IE015 przygotowywany jest w programie FRAKTAL SAD++.

Opis funkcji oprogramowania

 • kartoteka tranzytów z podziałem na rozpoczęcia i zamknięcia
 • wysyłka komunikatów do systemu NCTS2 (w tym elektroniczne karnety TIR)
 • obsługa ceryfikatu do bezpiecznej transmisji danych (niekwalifikowany podpis cyfrowy wystawiany przez centrum certyfikacji służby celnej)
 • wyświetlanie statusu poszczególnych tranzytów
 • obsługa wszystkich komunikatów NCTS2 - tworzenie, obsługiwanie, podpisywanie, archiwizowanie, wysyłka, odbiór:
  • IE004 Przyjęcie sprostowania zgłoszenia,
  • IE005 Odrzucenie sprostowania zgłoszenia,
  • IE007 Zawiadomienie o przybyciu towaru do upoważnionego odbiorcy
  • IE013 Sprostowanie danych zgłoszenia,
  • IE015 Zgłoszenie tranzytowe,
  • IE016 Odrzucenie zgłoszenia,
  • IE014 Wniosek o unieważnienie zgłoszenia,
  • IE009 Decyzja o unieważnieniu zgłoszenia
  • IE026 Zmiana kodu dostępu do gwarancji,
  • IE028 Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i nadanie numeru ewidencyjnego,
  • IE029 Zwolnienie do procedury tranzytu,
  • IE034 Zapytanie o gwarancję,
  • IE037 Odpowiedź na zapytanie o gwarancję,
  • IE044 - Uwagi rozładunkowe,
  • IE045 Zawiadomienie o zamknięciu operacji tranzytowej,
  • IE051 Odmowa zwolnienia do procedury tranzytu,
  • IE054 Wniosek o zwolnienie do procedury tranzytu,
  • IE055 Gwarancja nieważna,
  • IE060 Decyzja o kontroli towarów,
  • IE062 Odrzucenie wniosku o zwolnienie do procedury tranzytu,
  • IE140 Zapytanie o niezakończoną operację tranzytową,
  • IE141 Informacja dot. niezakończonej operacji tranzytowej,
  • IE906 Informacja o błędach w wysłanym komunikacie,
  • IE928 Potwierdzenie zapisania danych zgłoszenia w systemie,
  • UPO Urzędowe poświadczenie odbioru.
 • kartoteki kontrahentów
 • pomoc w podejmowaniu decyzji o wyborze właściwego komunikatu (obsługa wymaganego obiegu dokumentów pomiędzy administracją celną a podmiotem)

Wygląd programu

 CENA

Pierwsza licencja: 450 zł + 23%VAT
Każda kolejna: 330 zł +23% VAT

ABONAMENT ROCZNY

Bez dodatkowych opłat, jeśli wykupiony został abonament dla programu SAD++  Inne opcje: cennik.

Gwarancja jakości

Jeśli nie będą Państwo zadowoleni z programu, możliwy jest zwrot w ciągu 20 dni od zakupu. Szczegóły.

MODUŁY DODATKOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

WAŻNE INFORMACJE 

Zgłoszenie dokumentów odpraw celnych wymaga uzyskania dostępu do systemów celnych AIS, ECS (AES), NCTS; rejestracji w systemie PUESC i uzyskania bezpiecznego klucza do transmisji danych. 

Obsługa podpisu elektronicznego wymaga systemu operacyjnego w wersji nie niższej niż Windows 2000. 

Konieczne są odrębne adresy mailowe do obsługi systemu: AIS import i AES eskport. Przykładowy format.

 • AIS (import): ais@firma.pl
 • ECS (AES) (eksport): ecs@firma.pl
 • NCTS (tranzyt/TIR): ncts@firma.pl