KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Szkoły i uczelnie - Oferta edukacyjna

Adresaci oferty edukacyjnej

Oferta edukacyjna przeznaczona jest dla uczelni, szkól policealnych i średnich oraz innych organizacji edukacyjnych kształcących przyszłych pracowników firm handlu zagranicznego, agencji celnych, firm spedycyjnych. Z oferty edukacyjnej mogą skorzystać instystucje, które w programie nauczania mają przedmioty związane z obsługą celną i chcą poszerzyć program o praktyczną naukę przygotowania dokumentów odprawy celnej.

Korzyści

Na rynku pracy cenione jest przede wszystkim praktyczne przygotowanie do zawodu. Dzięki uczestnictwu w programie edukacyjnym naszej firmy, absolwenci Państwa uczelni oprócz wiedzy teoretycznej zostaną wyposażeni w dodatkowe umiejętności, które umożliwią im lepszy start na rynku pracy. Dzięki skorzystaniu z naszej oferty, Państwa oferta stanie się bardziej konkurencyjna.

Pakiet edukacyjny

Pakiet edukacyjny zawiera:

  • pełną wersja oprogramowania Studio Celne Optimum - liczba stanowisk ustalana jest indywidualnie
  • instrukcję użytkownika oprogramowania 
  • szkolenie dla przedstawiciela Państwa uczelni, który będzie prowadził kurs obsługi programu w naszym warszawskim biurze lub zdalnie
  • wersje demonstracyjne oprogramowania dla wszystkich zainteresowanych studentów, biorących udział w kursie

Koszt uczestnictwa

Uczestnictwo w programie edukacyjnym jest bezpłatne. Ponoszą Państwo jedynie koszty związane z przygotowaniem pakietu.

Zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej !