KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Program FRAKTAL Intrastat ++ Standard

Program Intrastat ++ służy do tworzenia deklaracji intrastat w obrocie wewnątrzwspólnotowym. Deklaracje w formie papierowej i elektronicznej. Wysyłka podpisanych elektronicznie deklaracji do systemu AIS/INTRASTAT. 
Program Intrastat++ Standard jest przeznaczony dla importerów i eksporterów zgłaszających deklaracje intrastat we własnym imieniu. Deklaracje mogą być tworzone tylko dla jednego zobowiązanego.
Program Intrastat++ wyposażony jest w mechanizmy ułatwiające pracę na masowych ilościach danych. Wspomaga obsługę dużych i częstych dostaw o wielu tysiącach pozycji. Wczytywanie danych z plików XML, CSV.             

       

Opis funkcji Programu Intrastat++ 

 • deklaracje intrastat w imporcie i eksporcie
 • nowe wersje deklaracji, deklaracje zerowe
 • obsługa podmiotów z przekroczonym progiem statystycznym, podstawowym i szczegółowym
 • przechowywanie informacji do wielokrotnego wykorzystania (kartoteka klientów, kursy walut)
 • aktualne dane taryfy celnej (kody CN) - aktualizacja przez internet
 • przeszukiwanie taryfy celnej po kodzie, nazwie, opisie własnym
 • podręczna taryfy celnej z własnymi opisami towarów, które są przenoszone do opisu pozycji
 • dostęp do aktualnych kursów walut - aktualizacja przez internet
 • rozdzielanie kosztów między wybrane dostawy
 • bieżące podsumowanie wartości pozycji dostawy w PLN i walucie dostawy
 • podpisywanie dokumentów intrastat podpisem elektronicznym
 • wysyłka dokumentów intrastat do systemu AIS/INTRASTAT bezpośrednio z programu
 • scalanie informacji z wielu dostaw w ramach jednej deklaracji Intrastat
 • wczytywanie dostaw w formacie XML według specyfikacji
 • wczytywania dostaw w formacie CSV - pliki mogą być przygotowane z programu Microsoft Excel
 • wczytywanie dostaw z zewnętrznego źródła - faktury, dokumenty dostaw, listy przewozowe, dokumenty magazynowe (na zamówienie)
 • katalog towarów
 • sprawdzanie zgodności deklaracji Intrastat w formacie XML ze specyfikacją systemu AIS/INTRASTAT
 • mechanizm tworzenia kopii bazy danych

Wygląd programuCENA

Pierwsza licencja: 390 zł + 23%VAT
Każda kolejna: 290 zł +23% VAT

ABONAMENT ROCZNY

Pierwsza licencja: 612 zł + 23%VAT
Każda kolejna: 432 zł +23%VAT

ZAMÓW

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

INFORMACJE FORMALNE

Używanie elektronicznej taryfy celnej wymaga zgody Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów. Jest to standardowa procedura a zgody wydawane są szybko. Udostępniamy informacje i formularze potrzebne do rejestracji.

Zgłaszanie deklaracji intrastat wymaga rejestracji w systemie PUESC oraz uzyskania niekwalifikowanego certyfikatu elektronicznego. Instrukcja rejestracji.