KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Program Tranzyt MINI

Program jest przygotowany do obsługi nowego systemu NCTS2 obsługującego tranzyty.

Tani program dla firm, które samodzielnie chcą zgłaszać sprawy w procedurze tranzytu do systemu NCTS2 i mają niewielki asortyment towarów. W programie Tranzyt MINI można tworzyć dokumenty do trzech pozycji towarowych i zgłaszać do systemu NCTS .

Opis funkcji oprogramowania

 • dokumenty odprawy celnych w tranzycie do trzech pozycji towarowych - nowe, wg wzorca, na podstawie istniejących dokumentów
 • elektroniczne karnety TIR
 • obsługa wszystkich komunikatów w tranzycie
 • komunikaty XML zgodne ze specyfikacją systemu NCTS2
 • podpisywanie komunikatów kluczem do bezpiecznej transmisji danych
 • wczytywanie towarów z plików zewnętrznych (np. z programu MS Excel) i generowanie z nich pozycji towarowych
 • dzielenie kosztów krajowych i zagranicznych według wartości lub masy, także z proporcjonalnym podziałem na część krajową i zagraniczną
 • pełna taryfa celna
 • własne opisy kodów CN
 • kartoteka najczęściej odprawianych towarów
 • kartoteka kursów walut - kursy celne
 • zarządzanie obiegiem informacji pomiędzy zgłaszającym a administracją celną
 • weryfikowanie komunikatów przesłanych przez administrację celną i przeporządkowanie ich do właściwych spraw wywozowych
 • przechowywanie komunikatów
 • automatyczna aktualizacja programu

Wygląd programu


ecs eksport ecs eksportncts2

Cena

Każda licencja: 560 zł + 23%VAT

Abonament roczny

Każde stanowisko: 240 zł + 23%VAT

Materiały szkoleniowe

WAŻNE INFORMACJE 

Zgłoszenie dokumentów odpraw celnych wymaga uzyskania numeru EORI, rejestracji osoby, podmiotu i reprezentacji w systemie PUESC https://puesc.gov.pl oraz wygenerowania w tym systemie niekwalifikowanegi podpisu elektronicznego (certyfikatu).

Konieczne są odrębne adresy mailowe do obsługi każdego z systemów: AIS Import, AES Eksport, NCTS. Przykładowy format:

 • AIS Import: import@firma.pl
 • AES Eksport: ecs@firma.pl
 • NCTS (tranzyt, TIR): ncts@firma.pl