KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

PROgram Fraktal Zlecenia++

Obsługa zleceń spedycyjnych i celnych dla agencji celnych oraz firm spedycji międzynarodowej. 


Opis PROGRAMU

 • rejestracja zleceń celno-spedycyjnych
 • organizacja i kontrola obsługi zleceń
 • generowanie danych do dokumentów SAD
 • tworzenie serii zleceń według potrzeb - serie według rodzaju spraw (np. importowe, transport morski, dla konkretnego klienta agencji)
 • system statusów (w przygotowaniu, zgłoszone, odprawione itp.) z możliwością wyszukiwania po statusach
 • kontrola rozliczeń z klientami
 • szybki dostęp do informacji o stanie obsługi poszczególnych zleceń
 • praca w sieci na wielu stanowiskach na wspólnej bazie danych
 • program jest przystosowany do pracy zdalnej z wykorzystaniem np. VPN
 • możliwość przystosowania do pracy w ramach firmowego systemu ERP (na zamówienie)
 • automatyczna aktualizacja programu

Praca w firmach AEO

Oprogramowanie może być wykorzystywane w firmach o statusie AEO - rejestrowanie dokumentów związanych ze sprawą.

Wygląd programuCena

Pierwsza licencja: 490 zł + 23%VAT
Każda kolejna: 390 zł +23% VAT

Abonament roczny

W ramach abonamentu SAD++ bez dodatkowych opłat. Inne opcje: cennik.

Gwarancja jakości

Jeśli nie będą Państwo zadowoleni z programu, możliwy jest zwrot w ciągu 20 dni od zakupu. Szczegóły.

MODUŁY DODATKOWE

Materiały szkoleniowe