KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

 

Wszystkie udostępniane przez naszą firmę wersje demonstracyjne są bezpłatne.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów z pobraniem wersji demo zapraszamy do kontaktu.

Wersje demonstracyjne programów

Rozmiar pliku
Wersja demo
Opis

Wersja demonstracyjna FRAKTAL Studio Celne zawiera wszystkie wymienione poniżej programy. W czasie uruchamiania programu wybierane są aplikacje, która mają być testowana. Wszystkie programy pracują w ramach wspólnego interfejsu.

 • SAD++ (odprawy celne)
 • CMR++ (drogowe listy przewozowe)
 • ECS (AES)++ (współpraca z systemem ECS (AES) w wywozie)
 • NCTS++ (współpraca z systemem NCTS w tranzycie)
 • Procedura++ (procedury uproszczone)
 • Zlecenia++ (zlecenia spedycyjne)
 • Faktury++ (fakturowanie usług)
 • Rejestr++ (rejestr upoważnień i czynności)
 • AWB++ (lotnicze listy przewozowe)
 • EUR++ (świadectwa pochodzenia)
 • Magazyn Celny++ (prowadzenie magazynów celnych)
 • Dokumenty++: WPR, T5, COM7, INF (1-9), ATR, COO (świadectwo pochodzenia)

Wersja demonstracyjna oprogramowania FRAKTAL INTRASTAT++.


Jeśli nie wiesz, jakiej wersji systemu operacyjnego Windows używasz - sprawdź ją za pomocą naszego programu narzędziowego WinVerTester