KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

FRAKTAL integracja z BaseLinker

Import danych zamówień z systemu  BaseLinker

Moduł importujący dane zamowień z systemu BaseLinker. Dzięki temu można w bardzo szybki sposób przygotować dokumenty odprawy do zamówień. 

Moduł jest opcjonalny i wymaga licencji na program Eksport MINI, Studio Celne OPTIMUM lub SAD++.

Integracja z systemem BaseLinker - opis działania

Dokumenty SAD są automatycznie wypełniane danymi dostępnymi w BaseLinker. Importowane są dane - wartość, masa, opis towaru, odbiorca, numer faktury. 

Jednocześnie dokumenty mogą być tworzone na podstawie wcześniej przygotowanych wzorców, które zawierają informacje stałe, które nie są jednak dostępne w BaseLinkerze np. kody urzędów celnych. 

W programie tworzony jest katalog towarów z przypisanymi do nich kodami taryfy celnej. Raz wpisany towar jest tam cały czas dostępny.

Instrukcja obsługi integracji z BaseLinker

WYGLĄD MODUŁU 

 

IE599 ecs eksport

Cena

Każda licencja: 290 zł + 23%VAT

Abonament roczny

Każde stanowisko: 240 zł + 23%VAT

Materiały szkoleniowe

WAŻNE INFORMACJE 

Zgłoszenie dokumentów odpraw celnych wymaga uzyskania numeru EORI, rejestracji osoby, podmiotu i reprezentacji w systemie PUESC https://puesc.gov.pl oraz wygenerowania w tym systemie niekwalifikowanegi podpisu elektronicznego (certyfikatu).

Konieczne są odrębne adresy mailowe do obsługi każdego z systemów: AIS Import, AES Eksport, NCTS. Przykładowy format:

  • AIS Import: import@firma.pl
  • AES Eksport: ecs@firma.pl
  • NCTS (tranzyt,TIR): ncts@firma.pl