KONTAKT: 22 382 10 01

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Współpraca FRAKTAL Studio Celne z systemami klasy ERP

System informatyczny klasy ERP ma ogromny na sposób organizacji pracy w firmie. Oprogramowanie obsługujące sprawy finansowo-księgowe, sprzedaż, kontakty z klientami, gospodarkę magazynową itd. dysponuje bogatym zestawem danych. Dane te np. dane kontrahentów czy zleceń klientów mogą być wykorzystane w innych specjalistycznych programach, obsługujących specyficzne dziedziny działalności (np. oprogramowanie do obsługi odpraw celnych). Z programów specjalistycznych informacje mogą wracać do systemu ERP i być wykorzystywane do różnych działań np. wystawiania faktur za usługi, uzupełnienia danych o sprzedaży i in.


fraktal system


Oprogramowanie FRAKTAL Studio Celne może harmonijnie współpracować z innymi działającym w firmie aplikacjami, w tym systemami klasy ERP. Ustalenie zakresu integracji, warunków i mechanizmów współpracy jest w każdym przypadku przedsięwzięciem unikalnym, ze względu na zastosowane rozwiązania, specyfikę firmy i wymagania użytkowników. Indywidualne rozwiązania wymagają indywidualnych ustaleń i rozwiązań.


Przykład indywidualnego wdrożenia w firmie forum Sp. z o.o.

Współpraca FRAKTAL Studio Celne z systemem DIRECTOR

Nasza firma przygotowała wdrożenie oprogramowania w firmie Forum Sp. z o.o. W firmie wykorzystywany jest system DIRECTOR obsługujący m.in. zagadnienia finansowo-księgowe i zlecenia klientów. Celem wdrożenia było zintegrowanie oprogramowania do obsługi odpraw celnych z systemem DIRECTOR. 

odprawy celne w systemie erpW ramach wdrożenia zostały uruchomione programy FRAKTAL SAD++, ECS (AES)++, NCTS++, Rejestr ++, Procedura++ i Intrastat++ oraz przepływ danych miedzy tymi programami a systemem DIRECTOR.

FRAKTAL Studio Celne wykorzystuje dane dostępne w systemie DIRECTOR: dane kontrahentów, informacje o przesyłkach, dane do dokumentu SAD. Po przygotowaniu dokumentów odprawy celnej i obsłużeniu sprawy do systemu DIRECTOR dostarczane są informacje o odprawie, należnościach celno-podatkowych, dane rejestru upoważnień.Praca wielooddziałowa. Centralna instalacja, jeden serwer i wspólna baza danych.

fraktal odprawyOprogramowanie FRAKTAL Studio Celne może działać w strukturze wielooddziałowej z wykorzystaniem jednego serwera, baz danych i jednej centralnej instalacji aplikacji. Takie rozwiązanie funkcjonuje w opisanym przykładzie wdrożenia. 

Użytkownicy łączą się z centralnym serwerem aplikacji za pośrednictwem sieci internet zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Dane przechowywane na serwerze są dostępne dla wszystkich użytkowników w oddziałach.