KONTAKT: 22 490 43 86

Oprogramowanie do obsługi odpraw celnych i spedycji międzynarodowej. Od 1993 roku.

Program Klienci CRM++

Organizacji kontaktów handlowych z klientami. Gromadzenie danych o klientach, prowadzonych rozmowach, ofertach, potrzebach i wymaganiach klientów. Wsparcie planowych działań sprzedażowych.

opis funkcji programu crm++

  • tworzenie i przechowywanie bazy danych potencjalnych klientów
  • rejestrowanie kontaktów, ofert, ustaleń - możliwość przypinania plików związanych ze zdarzeniami
  • wyświetlanie zadań i zdarzeń w formie kalendarza
  • prowadzenie listy zadań do wykonania przyporządkowanych do klienta z określeniem czasu i statusu zadania
  • "Centrum kontaktu" - podgląd historii zdarzeń związanych z danym klientem
  • automatyczne przetwarzanie danych klienta, tak aby po zamówieniu usługi/produktu jego dane mogły być dostępne w innych aplikacjach FRAKTAL Studio Celne
  • wsparcie aktywnej sprzedaży
  • łatwy dostęp do historii kontaktów z klientem
  • kontrola nad wykonaniem planowanych zadań
  • łatwa aktualizacja oprogramowania - automatyczne pobieranie i instalacja bez angażowania użytkownika

Wygląd programu


Cena

Pierwsza licencja: 390 zł + 23%VAT
Każda kolejna: 290 zł +23% VAT

ABONAMENT ROCZNY

Bez dodatkowych opłat, jeśli wykupiony został abonament dla programu SAD++  Inne opcje: cennik.

Zamów

Gwarancja jakości

Jeśli nie będą Państwo zadowoleni z programu, możliwy jest zwrot w ciągu 20 dni od zakupu. Szczegóły.

MODUŁY DODATKOWE

Materiały szkoleniowe